Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.05.2014 r. - 30.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Nasze Roztocze"

1. ogłoszenia - otwórz
2. lokalne kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. oświadczenie dot. danych osobowych - otwórz
6. oświadczenie o członkostwie - otwórz
7. oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów - otwórz
8. oświadczenie o realizacji celów - otwórz
9. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia - otwórz
10. oświadczenie o powierzchni gospodarstwa - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Nasze Roztocze"