Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.05.2014 r. - 27.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej"

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny - otwórz
6. załącznik nr 1 - otwórz
7. załącznik nr 4 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej"