Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 06.08.2014 r. - 20.08.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmska"

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta oceny - otwórz
3. zestawienie załączników - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. załącznik nr 1/R - otwórz
6. załącznik nr 2/R - otwórz
7. zalącznik nr 3/R - otwórz
8. załącznik nr 4/R - otwórz
9. instrukcja wypełniania karty oceny - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmska"