Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.03.2014 r. - 7.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńska

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. minimalne wymagania - otwórz

3. oświadczenie - otwórz

4. wykaz - otwórz

5. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

6. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńska