Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 15.07.2013 r. - 12.08.2013 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności z LSR  i karta oceny operacji - otwórz

3. cele ogólne i szczególne - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. określenie procedury zgodności operacji z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"