Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.06.2014 r. – 26.06.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny LSR i kryteria – otwórz
3. cele ogólne i szczegółowe – otwórz
4. określenie procedury zgodności operacji z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”