Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 24.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty

1. kryteria - otwórz

2. minimalne wymagania - otwórz

3. ocena operacji - otwórz

4. oświadczenie - otwórz

5. wykaz dokumentów - otwórz

6. zgodność z LSR - otwórz

7. ogłoszenie o naborze - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty