Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.02.2014 r. – 21.02.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny LSR i kryteria - otwórz

3. cele ogólne i szczegółowe - otwórz

4. określenie procedury zgodności operacji z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"