Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 327.06.2014 r. - 11.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"

1. ogłoszenia - otwórz
2. loklane kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. oświadczenie dot. poziomu dofinansowania - otwórz
5. oświadczenie dot. etatów - otwórz
6. oświadczenie o innowacyjności - otwórz
7. oświadczenie o turystyce - owtórz
8. oświadczenie o zintegrowaniu - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"