Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 12.05.2014 r. - 26.05.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki

1. ogłoszenia - otwórz
2. kryteria wyboru operacji - otwórz
3. oświadczenie - otwórz
4. oświadczenie wójta - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki