Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.04.2014 r. – 18.04.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów – otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

5. oświadczenie 1 – otwórz

6. oświadczenie 2 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli