Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 9.06.2014 r. - 23.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. minimalne_wymagania - otwórz

4. opis_przedsiewziec_zakres ogolny - otwórz

5. deklaracja - otwórz

6. karta oceny - otwórz

7. zgodność z LSR - otwórz

8. odwołanie od decyzji Rady - otwórz

9. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich