Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 23.01.2014 r. - 06.02.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Kraina Łęgów Odrzańskich”

nabór ogólny i nabór tematyczny:

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. karta oceny zgodności z LSR – otwórz

4. karta oceny– otwórz

5. odwołanie od decyzji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Kraina Łęgów Odrzańskich”