Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 07.02.2013 r. - 21.02.2013 r. do godz. 15.30 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Qwsi"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. wzór karty oceny zgodności operacji z LSR - otwórz

5. wzór karty oceny - otwórz

6. formularz ponownego rozpatrzenia wniosku – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Qwsi"