Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 07.01.2014 r. - 20.01.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Karta oceny operacji według kryteriów LGD - otwórz
  3. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju - otwórz
  4. Potwierdzenie złożenia wniosku - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie