Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 6.01.2014 r. - 24.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. procedura odwoławcza - otwórz

4. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór