Plan działalności rolnośrodowiskowej

Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej tj. do dnia 10 czerwca 2013 r., przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - otwórz