Wzory wniosków o płatność i instrukcje wypełniania

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej 1 "Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej"
(wersja obowiązuje od dnia 09.05.2014)
pobierz plik (format .xls)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(wersja z dnia 08.07.2016)
pobierz_plik (format .pdf)

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - dla operacji, o której mowa w § 16a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i z wracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)
(wersja z dnia 09.05.2014)
pobierz plik (format. xlsx)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(wersja z dnia 31.05.2016)
pobierz plik (format .pdf)

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - dla operacji, o której mowa w § 16b oraz § 16c  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)
(wersja z dnia 09.05.2014)
pobierz plik (format .xlsx)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(wersja z dnia 23.11.2011)
pobierz plik (format .pdf)

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury"
(wersja obowiązuje od dnia 09.05.2014)
pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(wersja z dnia 31.05.2016)
pobierz plik (format .pdf)

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury"
(wersja z dnia 09.05.2014)
pobierz plik (format .xls)
Instrukcja do wniosku o płatność
(wersja z dnia 09.07.2010)
pobierz plik (format .pdf)

 


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej 3 "Środki służące wspólnemu interesowi"
(wersja obowiązuje od dnia 09.05.2014)
pobierz plik (format .xls)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(wersja z dnia 07.10.2016)
pobierz plik (format .pdf)