Środki służące wspólnemu interesowi - oś priorytetowa 3

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.1 - Działania wspólne
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.2 - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.3 - Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.4 - Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.5 - Projekty pilotażowe
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.6 - Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 28.06.2012)
pobierz plik (format .pdf)