Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej - oś priorytetowa 1

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.1 - Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 9.11.2010)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej
(wersja z dnia 21.02.2011).
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 9.11.2010 r.)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.3 - Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
(wersja z dnia 12.11.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 20.03.2013 r.)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji polegającej na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej na celu ochronę żywych zasobów morza, zgodnie z § 16b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)
(wersja z dnia 14.12.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 14.12.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji, o której mowa w § 16 a i § 16 c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)
(wersja z dnia 14.12.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 14.12.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.5 - Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką
(wersja z dnia 14.12.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(wersja z dnia 14.12.2012)
pobierz plik (format .pdf)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia
(wersja z dnia 11.05.2012)
pobierz plik (format .doc)