Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury - oś priorytetowa 2

Informacja Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR z dnia 30.07.2013 roku dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb oraz środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - pobierz (.pdf)

Stanowisko Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR z dnia 2 sierpnia 2013 roku przekazane do Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR, w sprawie odpisów z ksiąg wieczystych, postępowania z dokumentami finansowym załączonymi do Wniosku o dofinansowanie oraz udzielania zaliczek dla kosztów poniesionych do dnia złożenia wniosku - pobierz (.pdf)

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.1 - Inwestycje w chów i hodowlę ryb
(nowa wersja z dnia 09.07.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(nowa wersja z dnia 09.07.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.2 - Działania wodno-środowiskowe
(nowa wersja z dnia 01.03.2013)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(nowa wersja z dnia 09.07.2012)
pobierz plik (format .pdf)

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.4 - Rybołówstwo śródlądowe
(nowa wersja z dnia 09.07.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(nowa wersja z dnia 09.07.2012)
pobierz plik (format .pdf)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.5 - Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu
(nowa wersja z dnia 09.07.2012)
pobierz plik (format .doc)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
(nowa wersja z dnia 02.08.2013)
pobierz plik (format .pdf)