Oś priorytetowa 3 - Środki służące wspólnemu interesowi

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.1. Działania wspólne w zakresie "działalności uznanych organizacji producentów" - dla operacji zrealizowanych w całości do dnia 31 grudnia 2015 r.

pobierz plik.doc - wersja z dnia 06.09.2016
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik.doc - wersja z dnia 06.09.2016
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt finansowych
pobierz plik.doc - wersja z dnia 06.09.2016

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa) w ramach Środka 3.1. Działania wspólne w zakresie "działalności uznanych organizacji producentów"

pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 19.04.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 11.07.2012
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt finansowych
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 11.07.2012
 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa) dla operacji realizowanych w ramach wszystkich środków objętych osią priorytetową 3 z wyjątkiem operacji realizowanych w ramach Środka 3.1. Działania wspólne w zakresie "działalności uznanych organizacji producentów"
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 19.04.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt finansowych
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów
pobierz plik.xls - nowa wersja z dnia 23.11.2011

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.1. Działania wspólne w zakresie "działalności uznanych organizacji producentów" - dla operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 19.04.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 11.07.2012
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt finansowych
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 11.07.2012

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 10.08.2010
Załącznik do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 10.08.2010
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów
pobierz plik .xls - nowa wersja z dnia 10.08.2010

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 3.1. Działania wspólne w zakresie "działalności uznanych organizacji producentów" - dla operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 

pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 19.04.2013

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 11.07.2012
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt finansowych
pobierz plik.doc - nowa wersja z dnia 11.07.2012

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 10.08.2010
Załącznik do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 10.08.2010
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów
pobierz plik .xls - nowa wersja z dnia 10.08.2010

 

Wzory porozumień zawieranych pomiędzy ARiMR a beneficjentem będącym państwową jednostką budżetową.

 

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 19.04.2013
Załącznik nr 1 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 05.04.2011
Załącznik nr 2 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 05.04.2011

 

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 24.06.2010
Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 24.06.2010

 

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 24.06.2010
Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.
pobierz plik .doc - wersja z dnia 24.06.2010