Środek 1.3 - Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanej w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dosotosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" -  w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 14.10.2014

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.11.2012

Załącznik nr 2 do umowy - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011 

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanej w części przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dosotosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 14.10.2014

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.11.2012

Załącznik nr 2 do umowy - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji, których realizacja rozp. się po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność oraz w ramach środka 1.5. Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 14.10.2014

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji


pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.11.2012


Załącznik nr 2 do umowy - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011 

Środek 1.4 - Rybactwo przybrzeżne

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji, o której mowa w § 16a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.).
pobierz plik .doc  - wersja z dnia 19.04.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz dokument - wersja z dnia 14.12.2011
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
pobierz dokument - wersja z dnia 26.10.2011

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji polegającej na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej na celu ochronę żywych zasobów morza, zgodnie z § 16b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)
pobierz plik .doc  - wersja z dnia 19.04.2013

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji, o której mowa w § 16c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.).
pobierz plik .doc  - wersja z dnia 19.04.2013

Środek 1.5 - Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji, których realizacja rozp. się po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach  środka 1.5. Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.
pobierz plik .doc (nowa wersja z dnia 07.08.2012 r.)
Załącznik do umowy o dofinansowanie - zakres rzeczowy operacji
pobierz plik .doc (wersja z dnia 11.05.2012 r.)
Załącznik do umowy o dofinansowanie - Program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia
pobierz plik .doc (wersja z dnia 11.05.2012 r.)

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką w zakresie "podnoszenia kwalifikacji zawodowych" albo "szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem", zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik do umowy o dofinansowanie - zakres rzeczowy operacji


pobierz plik .doc ( nowa wersja z dnia 11.05.2012 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia, zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik do umowy o dofinansowanie - Program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 11.05.2012 r.)