Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury - oś priorytetowa 2

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa) w zakresie środków:
2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb,
2.4. Rybołówstwo śródlądowe,
2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011

 


WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb" oraz "Ochrony zasobów genetycznych"
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 19.04.2013
załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - dla operacji w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb"

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 17.07.2012

załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - dla operacji w zakresie "Ochrony zasobów genetycznych ryb"

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 17.07.2012

WZÓR ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb"
pobierz plik.doc - wersja z 31.07.2012

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb,
2.4. Rybołówstwo śródlądowe,
2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji rozpoczętych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb,
2.4. Rybołówstwo śródlądowe,
2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 12.08.2013