Środek 1.1 - Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 1.1 Pomoc publiczna z tytułu trwałego

zaprzestania działalności połowowej

od 2009-06-26 do 2011-06-28
od 2011-08-01 do 2011-12-31
-

Środek 1.1 ma na celu ustanowienie równowagi między istniejącymi zasobami morza a potencjałem połowowym floty rybackiej. Zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego odbywa się w momencie:

1. złomowania statku rybackiego,
2. przekwalifikowania statku rybackiego na działalność dochodową niezwiązaną z rybołówstwem,
3. przekwalifikowania statku rybackiego na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem.

Kto może uzyskać pomoc finansową?
Właściciele polskich statków rybackich - osoby fizyczne i prawne.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?
Pomoc finansowa za złomowanie statku rybackiego przyznawana jest w formie rekompensaty zgodnie z poniższą tabelą:

 

Klasa statku według pojemności (w GT)

Euro

poniżej 10

10 i poniżej 25

25 i poniżej 100

100 i poniżej 300

300 i poniżej 500

500 i więcej

11 000 x GT +

5 000 x GT +

4 200 x GT +

2 700 x GT +

2 200 x GT +

1 200 x GT +

2 000

62 000

82 000

232 000

382 000

882 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ustalenia wysokości pomocy za złomowanie statku rybackiego stosuje się stawki zawarte w tabeli:

 1. zwiększone o 10% - w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2009 r.
 2. zmniejszone o 5% - w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2010 r.
 3. zmniejszone o 10% - w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2011 r. i następnych latach realizacji PO RYBY 2007-2013

Pomoc finansowa na przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową przyznawana jest w formie rekompensaty właścicielowi statku rybackiego w wysokości 70% kwoty wskazanej w powyższej tabeli.

Pomoc finansowa na przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodową przyznawana jest w formie rekompensaty właścicielowi statku rybackiego w wysokości 90% kwoty wskazanej w powyższej tabeli.

Do ustalenia wysokości pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego stosuje się stawki zawarte w tabeli:

 1. zwiększone o 10% - w 2009 r.
 2. zmniejszone o 5% - w 2010 r.
 3. zmniejszone o 10% - w 2011 r. i następnych latach realizacji PO RYBY 2007-2013

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Pomoc w ramach środka 1.1 z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej jest przyznawana właścicielowi statku  rybackiego:

 • o polskiej przynależności;
 • w wieku powyżej 10 lat;
 • wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
 • na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została   zawieszona albo cofnięta.

Pliki do pobrania:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku  - pobierz  (nowa wersja z dnia 9.11.2010 r.)
 • Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  (wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz (nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)
 • Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)
 • Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)
 • Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13  - pobierz
 • Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 - otwórz