Wzory wniosków, załączniki, instrukcje wypełniania wniosków.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku - otwórz

1. Pomoc finansowa dla organizacji producentów na prywatne składowanie produktów rybnych

2. Pomoc finansowa na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych

3. Pomoc finansowa z tytułu przygotowania programu operacyjnego - otwórz

4. Rekompensata finansowa za wycofanie produktów rybnych

5. Pomocy finansowej za niezależne wycofanie produktów rybnych