Formularze Informacji przekazywanych na podstawie Rozporządzenia MRiRW z dnia 19 marca 2012 w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów... (Dz.U.2012 r. poz. 330)  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

Formularze Informacji przekazywanych na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów, oznaczania wycofanych produktów rybnych oraz przekazywania informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego (Dz.U. z 2011 r. poz. 330) oraz art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2011 r. Nr 34. poz. 168) :

 

Informacja o zamiarze ubiegania się o pomoc finansową z tytułu realizacji określonych działań interwencyjnych na rynku rybnym 

Zgłoszenie zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych 

Informacja o przejęciu przez przejmującego wycofanych produktów rybnych do utrwalania i przechowywania / prywatnego składowania 

Zgłoszenie stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do gatunku produktu rybnego będącego przedmiotem wycofania