Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

1. Prawo krajowe - otwórz

2. Prawo UE - otwórz

3. Zwiększenie poziomu wsparcia w odniesieniu do 2020 r. – otwórz 

4. Odstępstwa w odniesieniu do 2020 r. od stosowania niektórych przepisów dotyczących organizacji producentów owoców i warzyw, w związku z pandemią COVID-19 - otwórz 

Od 1 stycznia 2021 r. jednolity okres referencyjny dla wszystkich organizacji producentów w Polsce realizujących programy operacyjne i korzystających z pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego - otwórz

5. Dokumenty aplikacyjne - otwórz

6. Stopień zorganizowania rynków owoców i warzyw w Polsce - otwórz

7. Ulotka informacyjna o pomocy dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw - otwórz