Efekty - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Polskie przetwórstwo - światowy poziom za unijne środki

 Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. Wysoka jakość i naturalny smak naszych produktów sprawiają, że znajdują one uznanie wymagających, zagranicznych konsumentów. Jak duże, widać w rosnącym z roku na rok eksporcie naszych towarów rolno-spożywczych. Podbiły one nie tylko unijny rynek, cieszą się także coraz większym zainteresowaniem odbiorców ze Wschodu. Ten eksportowy sukces nie byłby możliwy bez, zdolnych sprostać zachodniej konkurencji, silnych firm przetwórczych. A polskie zakłady tej branży, w ciągu ostatnich kilku lat, zainwestowały w nowoczesne technologie, a także w rozwiązania sprzyjające poprawie jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. W ich dynamicznym rozwoju ma swój udział Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która od 2004 r. bardzo sprawnie udziela sektorowi przetwórstwa rolno-spożywczego wsparcia z unijnych programów pomocowych.

Najpierw środki finansowe dla przetwórstwa były rozdzielane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".  Następny potężny zastrzyk finansowy przedsiębiorcy tej branży otrzymali z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". ARiMR wypłaciła im dotychczas z tego działania już ponad 1,9 mld zł. Dzięki tym pieniądzom wybudowano 142 zupełnie nowe zakłady przetwórcze, 803 firmy zostały gruntownie zmodernizowane, 105 przedsiębiorstw wprowadziło na rynek nowe produkty, 168 otrzymało refundację kosztów wprowadzenia nowoczesnych technologii, a 42 zrealizowało inwestycje w zakresie ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mięsa, owoców i warzyw, mleka, roślin na cele energetyczne oraz firmy prowadzące sprzedaż hurtową produktów rolno-spożywczych należą do tych, które najczęściej występowały z wnioskami do Agencji o wsparcie dla swoich projektów inwestycyjnych. Przedsięwzięcia te podejmowały w przekonaniu, że aby utrzymać pozycję rynkową, trzeba nieustannie się rozwijać.

Dzięki właśnie takiej strategii zakłady "Dobrosławów" z Puław z firmy produkującej wędliny na potrzeby lokalnego rynku stały mięsnym potentatem we wschodniej Polsce. Bez współpracy z ARiMR byłoby to niemożliwe. Korzystając z unijnych środków, w tym z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", "Dobrosławów" rozszerzył asortyment produkowanych wyrobów, udoskonalił ich jakość, zmniejszył koszty wytwarzania i zwiększył swoją konkurencyjność na rynku. I to nie tylko krajowym, ale i europejskim, o czym świadczy zdobycie tytułu "Lidera Polskiego Eksportu 2013".

Również Spółdzielnia Mleczarska "Lazur" z Nowych Skalmierzyc nie przeoczyła szansy, jaką na rozwinięcie skrzydeł stwarza wsparcie unijne udzielane z ARiMR. Wśród dofinansowanych inwestycji  jest m.in. jedna z najnowocześniejszych w skali europejskiej linia do produkcji sera pleśniowego. Jej niewątpliwym atutem jest to, że ser produkowany jest zgodnie z tradycyjną, ponad 50-letnią, technologią jego wytwarzania, a jednocześnie umożliwia wyeliminowanie ciężkiej, ręcznej pracy ludzi. O tym, że w pełni zautomatyzowane wytwarzanie sera nie zaszkodziło jego wyjątkowym walorom smakowym świadczy przyznany "Lazurowi" prestiżowy znak jakości "Poznaj Dobrą Żywność". 

Bez kompleksów na zagranicznych rynkach działa również Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech", w którym powstają m.in. sałatki, mieszanki warzywne, koncentrat pomidorowy, sosy, przetwory konserwowe. Łącznie ponad 80 wyrobów. By osiągnąć taką skalę produkcji, kolbuszowski zakład musiał być gruntownie zmodernizowany i wyposażony w nowe technologicznie urządzenia i systemy. Udało się to dzięki pomocy udzielanej z ARiMR.

W polskiej branży przetwórczej działają setki takich nowoczesnych firm, które unijne środki rozdzielane przez ARiMR potrafiły skutecznie wykorzystać.

Wsparcie na poprawę warunków transportu surowca i dystrybucji produktu mlecznego

Spółdzielnia Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich w woj. lubuskim sięgnęła po unijne środki z działania "Zwiększanie Wartości Dodanej Podstawowej Produkcji Rolniczej i Leśnej". Spółdzielnia zajmuje się skupem i transportem mleka. Dodatkowe środki pozwoliły na poprawę  warunków transportu surowca oraz na usprawnienie dystrybucji produktu mlecznego. We wrześniu 2013 roku Zakład zajął III miejsce w VII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich przeprowadzonym przy okazji XI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie.

(Zdjęcia: Archiwum ARiMR)

Przedsiębiorstwo nasienne we Wschowej wzbogacone o silosy, piec do suszarni, magazyn silosowy

Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Spółka Jawna we Wschowej w woj. lubuskim skorzystało na dotacjach unijnych. Zakład zajmuje się sprzedażą nasion. Dzięki pomocy finansowej z PROW 2007-2013 z działania "Zwiększanie Wartości Dodanej Podstawowej Produkcji Rolniczej i Leśnej" wybudowano płyty fundamentowe żelbetowe pod silosy zbożowe, nabyto dwa silosy o pojemności 500 i 250 ton oraz piec na paliwo gazowe do suszarni, magazyn silosowy wraz z urządzeniami.

(Zdjęcia: Archiwum ARiMR)

Uruchomiony zakład i zatrudnieni pracownicy dzięki unijnej pomocy udzielanej z ARiMR

"INEX" to Zakład Przetwórstwa Drobiu s.c. Ingi i Leszka Kaczorów z Czerwińska w powiecie zielonogórskim. Zakład zajmuje się przetwórstwem i obróbką drobiu, sprzedażą towarów świeżych, pakowanych vacum, pakowanych na tackach oraz mrożonych. Miesięczna sprzedaż to 250 do 400 ton drobiu. Po otrzymaniu pomocy udzialanej z ARiMR z działania "Zwiększanie Wartości Dodanej Podstawowej Produkcji Rolniczej i Leśnej " została ona przeznaczona na remont i modernizację pomieszczeń. Uruchomiono produkcję oraz zatrudniono pracowników.

(Zdjęcia: Archiwum ARiMR)

Sery żółte i serwatka wizytówką Mleczarni w Rykach

"Mleczarnia w Rykach prezentuje się doskonale. Budynki pomalowane są na niebiesko. Nie ma żadnych nieprzyjemnych zapachów." - Tak zaczyna swój reportaż Marta Miller z Programu 1 Polskiego Radia. Dzięki środkom unijnym z PROW 2007-2013 zakład po modernizacji produkuje bezodpadowo. Budynek mleczarni z 1972 roku dziś nie przypomina tego starego. Od dziesięciu lat zakład przeszedł na bardzo wąską specjalizację i produkuje osiem rodzajów sera żółtego i serwatkę w proszku. Zakład posiada kilka budynków serowni. Nowa będzie oddana na wiosnę i  przetwarzać będzie 360 tys. litrów mleka na dobę. Obiekt, w którym produkowana jest serwatka został znacznie rozbudowany także dzięki środkom z PROW 2007-2013. Budynek magazynu serwatki w proszku ma powierzchnię około 1000 metrów. Serwatka w proszku kupowana jest przez duże koncerny, potem sprzedawana na cały świat. Największym odbiorcą serwatki są Holendrzy. Sukcesem Mleczarni po wprowadzeniu innowacji są niższe koszty produkcji, a co za tym idzie, lepsza jakość produktów. Zwiększył się realny dochód przedsiębiorstwa.

Redaktor Marta Miller z Polskiego Radia odwiedziła Mleczarnię w Rykach

Jerzy Pyza, prezes Mleczarni w Rykach mówi, że wygląd zewnętrzny zakładu jest bardzo ważny, ale największe pieniądze zostały zainwestowane w maszyny i linie produkcyjne. Zakupiono też odpowiednie i specjalistyczne środki transportu. Współpraca Mleczarni w Rykach z Agencją trwa już wiele lat. Zrealizowanych zostało 12 zadań. Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem. Kierownictwo zakładu docenia stałą współpracę i pomoc, jaką udziela ARiMR. Aby utrzymać odpowiednie tempo rozwoju firmy, planowane są kolejne projekty współfinansowane z unijnych dotacji.

Zdjęcia Marta Miller

"Dobrosławów" - dwudziestoletnia tradycja i doświadczenie w produkcji wędlin

Zakład Henryka Amanowicza z Puław powstał w 1992 roku. Początkowo firma produkowała wędliny na potrzeby lokalnego rynku. W firmie dokonano wielu inwestycji i modernizacji, które zwiększyły produkcję i sprzedaż smacznych wyrobów. Pozyskiwana na przestrzeni kilku lat pomoc m.in. w ramach działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" programu SAPARD pozwoliła rozbudować i zmodernizować hale produkcyjne oraz wyposażyć w nowoczesne linie technologiczne i  urządzenia do przetwarzania mięsa. Dzięki uzyskanemu wsparciu do zakładu zakupione zostały specjalistyczne środki transportu, co wpłynęło na rozwój sieci sklepów firmowych. Dziś "Dobrosławów" jest jednym z największych zakładów mięsnych we wschodniej Polsce. Projekt inwestycyjny w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego PROW 2007-2013 zakładał usprawnienie gospodarki ściekami w zakładzie, jego rozbudowę oraz zakup maszyn do przetwórstwa.

Ostatni projekt objęty pomocą udzialaną z ARiMR realizowany był przez firmę od kwietnia 2009 roku do marca 2012 roku. Inwestycja obejmowała budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i pozwoliła wyeliminować uciążliwy transport ścieków do miejskiej oczyszczalni w Puławach. W ramach projektu w zakładzie powstały pomieszczenia obróbki termicznej surowców, nowa chłodnia wędlin. Zakupiono myjnię pojemników, która podniosła higienę produkcji.

Zakłady Mięsne "Dobrosławów" wprowadziły do codziennego użytku zestaw maszyn i urządzeń technologicznych, w tym komory wędzarnicze, masownice i szlamiarki zwiększające moce produkcyjne. Zakupione specjalistyczne środki transportu usprawniły dystrybucję oraz poprawiły warunki higieniczne transportu produktów. Zabiegi takie miały bezpośredni wpływ na rozwój sieci sklepów firmowych. Zakupiony zbiornik do obkurczania próżniowo pakowanych produktów pozwala wydłużyć okres przechowywania gotowych produktów.

Uzyskana pomoc przyczyniła się do dynamicznego rozwoju firmy. Rozszerzony został asortyment produkowanych wyrobów i udoskonalono jakość produkcji. Zmniejszone koszty wytwarzania zwiększyły konkurencyjność firmy na rynku.
Henryk Amanowicz, właściciel Zakładów Mięsnych "Dobrosławów", dba o jakość wytwarzanych produktów. Potwierdzeniem wysokiego poziomu produktu są liczne wyróżnienia  m.in. wyróżnienie w kategorii Eksporter i Promotor Regionu za Granicą w VI edycji Programu Promocji Firm Excellence w Biznesie 2010/2011 "Excellence w biznesie  2010/2011", "Lider Polskiego Eksportu Roku 2011" oraz "Wybitny Eksporter Roku 2011" przyznany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Zdjecia dzięki uprzejmości Zakładu  Mięsnego "Dobrosławów"

CUIAVIA - produkty najwyższej jakości, które spełniają oczekiwania rynku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA w Inowrocławiu powstała w 1945 roku. Głównym celem firmy jest zaopatrywanie klientów w produkty najwyższej jakości, które spełniają oczekiwania rynku. Wszystkie wyroby produkowane są z najwyższej jakości surowca, zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Spółdzielnia wdrożyła system bezpieczeństwa żywności HACCP i uzyskała certyfikat zgodności SGS. Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu zrzesza ok. 700 dostawców i jest pracodawcą dla ponad 180 osób.

Projekt inwestycyjny realizowany w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego PROW 2007-2013 zakładał zakup maszyn i urządzeń, wśród nich nowoczesnej linii technologicznej do produkcji serków metodą ultrafiltracji oraz automat pakujący.

Projekt realizowany był przez Spółdzielnię od kwietnia 2009 roku do grudnia 2011 roku.

Zastosowanie kolejnych zabiegów modernizacyjnych spowodowało szereg korzyści. Poprzez unowocześnienie bazy produkcyjnej, technicznej i technologicznej zrealizowana inwestycja zwiększyła konkurencyjność zakładu.
Nowa linia do produkcji serków oraz czterorzędowy automat pakujący spowodowały wzrost wydajności produkcji i poprawę jakości wytwarzanych wyrobów. Jedną z wielu zalet zakupionej linii produkcyjnej jest otrzymywanie produktu kremowego bez grudek białka w masie twarogowej. Nie oddziela się też serwatka z gotowego produktu podczas przechowywania.

Zastosowanie nowej nagrzewnicy spowodowało oszczędność energii,
a co za tym idzie obniżenie kosztów produkcji. Założenie filtra workowego obniżyło zużycie surowca, jak również ograniczyło emisję pyłu proszku do atmosfery. Wpłynęło to na poprawę ochrony środowiska bezpośrednio w obrębie zakładu.

Nowoczesna baza produkcyjna dała efekt w postaci rozszerzenia asortymentu, dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Realizacja projektu umocniła pozycję Spółdzielni na rynku, jako podmiotu spełniającego najwyższe standardy technologiczne w zakresie produkcji, co ma istotne znaczenie dla prowadzenia handlu w Polsce, jak i handlu wewnątrz wspólnotowego oraz eksportu do krajów trzecich. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska CUIAVIA w Inowrocławiu dba o stałe podnoszenie jakości produktów bez stosowania środków konserwujących, co pozwala zachować wysokie walory smakowe i odżywcze wytwarzanych produktów. Potwierdzeniem wysokiego poziomu jakości są dotychczasowe wyróżnienia w konkursie "Polski Producent Żywności 2011" za produkt twaróg półtłusty krajanka, "Złotą Mleczną Rewię  2011" za masło ekstra oraz sery twarogowe oraz "Najlepszy Produkt Roku - Inowrocław 2012" za produkt serki Delicatto, które produkowane są w sześciu smakach: naturalnym, waniliowym, truskawkowym, brzoskwiniowym, straciatella oraz pieczonego jabłka.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej CUIAVIA w Inowrocławiu 

FRESH FRUIT - ich produkty są wolne od środków konserwujących, sztucznych barwników i substancji zapachowych

FRESH FRUIT SERVICES M. and M. HERMANOWICZ A. RYCKAERT SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie rozpoczęła działalność w 2004 r. Głównym przedmiotem działalności firmy jest handel hurtowy owocami na rynkach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Francja) oraz Rosji.

Spółka działa w rejonie zagłębia owocowego w powiecie grójeckim, gdzie sady owocowe zajmują obszar ponad 50 000 hektarów powierzchni, a zbiory sięgają blisko 1 000 000 ton rocznie. Uprawia się tu gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie i borówki. Jednak głównym owocem tutejszych sadów są jabłka.

Projekt inwestycyjny zrealizowany w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" dotyczył budowy budynku chłodni i sortowni owoców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Operacja realizowana była od września 2010 roku do kwietnia 2012 roku.

Dzięki pomocy udzielanej z ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" powstało tu szereg korzystnych zmian. Dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy powstał budynek chłodni i sortowni owoców wraz z nowoczesnym parkiem maszynowym. Zainstalowane linie do sortowania, krojenia i pakowania owoców umożliwiły szybkie przygotowanie dużych partii owoców dając możliwość produkcji w cyklu całorocznym. Zakupiona technologia dała możliwość rozszerzenia asortymentu o owoce krojone, które są wstępnie przygotowane do spożycia. Jest to nowość na polskim rynku i innowacyjny produkt na rynkach Europy Zachodniej. Wartym podkreślenia jest fakt, że produkty te są wolne od środków konserwujących, sztucznych barwników i substancji zapachowych.
 
Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, zakład stosuje zasady BRC (międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany dla brytyjskich sieci handlowych) oraz szereg rygorystycznych kryteriów higieny produkcji. Dzięki wysokim normom zakład jest dostawcą owoców w ramach rządowego programu "Jabłka dla Szkół", gdzie przygotowane owoce są przeznaczone do spożycia dla dzieci.

Odbiorcami wyrobów FRESH FRUIT SERVICES M. and M. HERMANOWICZ A. RYCKAERT SPÓŁKA JAWNA są duże, międzynarodowe sieci handlowe, polskie firmy handlowe, a dostawcami producenci owoców z Polski, zarówno indywidualni jak i grupy producenckie.

Budowa budynku chłodni i sortowni owoców wraz z zapleczem produkcyjnym zakładu pozwoliła zwiększyć dotychczasową skalę produkcji oraz zwiększyła zatrudnienie w firmie o ok. 75%. Nowozatrudnieni pracownicy pochodzą z powiatu grójeckiego i okolic, co korzystnie wpływa na sytuację ekonomiczno-społeczną lokalnej społeczności.

Zastosowane nowoczesne i ekologiczne instalacje chłodnicze są mniej energochłonne, co powoduje zmniejszenie jednostkowych, końcowych kosztów produkcji oraz pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Zrealizowany projekt przyczynił się do dalszego, dynamicznego rozwoju zakładu, rozszerzenia asortymentu produkowanych wyrobów i doskonalenia jakości produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania, co zwiększyło konkurencyjność firmy na rynku. Automatyzacja procesu produkcyjnego oraz cyklu  pakowania zapewnia stałą i ścisłą kontrolę procesu wytwarzania wg określonych procedur, gwarantując wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości FRESH FRUIT SERVICES M. and M. HERMANOWICZ A. RYCKAERT SPÓŁKA JAWNA

Zdrowo i smacznie z ORZECHA

Przykładem dobrej praktyki z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW 2007-2013 jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "ORZECH" Sp. z o.o. w Kolbuszowej, który rozpoczął działalność w połowie 1996 roku. "ORZECH" zajmuje się przetwórstwem świeżych owoców i warzyw. Powstają tu sałatki, mieszanki warzywne, koncentrat pomidorowy, dżemy, marmolady, powidła, kompoty, sosy, musztardy. Konserwuje się tu i przetwarza: ogórki, kapustę, pieczarki, buraki, chrzany, papryki. Łącznie ponad 80 pozycji asortymentowych. Odbiorcami wyrobów "ORZECHA" są hurtownie i sklepy na obszarze całej Polski, w tym znane duże sieci handlowe. Praca Zakładu zaowocowała rozwojem współpracy z odbiorcami zagranicznymi  m.in. w Szwecji, USA, Niemczech, Izraelu, Słowacji, Rosji, Kanadzie, Mongolii, Francji, Anglii, Irlandii, Czechach i na Węgrzech. Motto firmy: "Z NAMI SMACZNIE, Z NAMI ZDROWO", zobowiązuje do dbałości o jakość produktów i zgodność z wysokimi standardami, co dotyczy również kupowanych od rolników surowców. 13 produktów posiada znak "Poznaj Dobrą Żywność", który to znak jest nadawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i świadczy o osiągnięciu wysokiej jakości wyrobów.

Przetworzone warzywa dzięki nowoczesnym urządzeniom do pakowania szybko i skutecznie znajdują miejsce w odpowienich zasobnikach
Celem projektu inwestycyjnego była poprawa jakości i efektywności produkcji przetworów owocowo-warzywnych oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania produkcją

Modernizacja zakładu WITAMINA

Zakład Produkcyjno Handlowy "WITAMINA" działający na terenie  gminy  Magnuszew w powiecie kozienickim prowadzony jest przez  Mirosława Szczypka od 1995 roku. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Zakładu jest przetwórstwo owoców i warzyw. Głównymi asortymentami produkcji są sałatki warzywne i surówki owocowo-warzywne. Firma prowadzi również produkcję  pasteryzowanej marchewki z groszkiem i buraczków, zajmuje się kwaszeniem kapusty i ogórków, jak również skupem i schładzaniem owoców miękkich. Systematyczna modernizacja zakładu umożliwia zwiększenie produkcji  oraz sprzedaży wyrobów. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 50 osób, z czego ponad połowę stanowią kobiety. Przetwórnia zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw ogrodniczych specjalizujących się w produkcji owoców i warzyw, posiada zatem bardzo zasobne i dogodnie usytuowane zaplecze surowcowe. Surowiec do produkcji w 50% nabywany jest na podstawie zawartych umów długoterminowych. Wyroby oferowane przez Zakład Produkcyjno-Handlowy "WITAMINA" sprzedawane są przez sieci handlowe na terenie kraju. W 2009 roku w przedsiębiorstwie zaistniała potrzeba rozbudowy zakładu oraz modernizacji parku maszynowego. Projekt inwestycyjny, którego dotyczył wniosek złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego PROW 2007-2013, przewidywał m.in. prace budowlano-modernizacyjne oraz nabycie maszyn i urządzeń. Zbudowana została hala produkcyjna z częścią magazynową, chłodnią i zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 2810 m2, oczyszczalnia ścieków o wydajności do 50 m3/d,  droga dojazdowa wraz z placem manewrowym i postojowym oraz ogrodzeniem, kotłownia.

Ponadto w ramach projektu zostały zakupione i zainstalowane maszyny do produkcji: krajalnica wiórkująca, wanna do pasteryzacji kapusty, kocioł warzelny z mieszadłem, szatkownik z przenośnikiem, myjka do mycia pojemników, podajnik szczebelkowy do krajalnicy wiórkującej. Nowe maszyny i urządzenia spowodowały rozszerzenie produkcji, poprawiły się warunki produkcji oraz jej jakość, obniżone koszty jednostkowe. Poprawie uległy także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki przechowywania surowców i produktów, jak również logistyka. Wszystkie te aspekty przełożą się na konkurencyjność firmy na rynku dając możliwość dalszego rozwoju.

Wysoki poziom jakości produktów Zakładu "WITAMINA" przekłada się na liczne wyróżnienia konkursowe.

Dodatkowa działalność usługowa w gospodarstwie Państwa Lalaków

Nowy zakład produkujący brykiet i pelet powstał w Palikijach Pierwszych. W gospodarstwie Tadeusza Lalaka zajmującym się produkcją roślinną podjęta została dodatkowa działalność usługowa. Z dofinansowania na działanie "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" rolnik wybudował obiekt produkcyjny, zakupił linię do produkcji brykietu, ciągnik rolniczy, przyczepę specjalistyczną do słomy, ładowarkę teleskopową, taśmociąg, wagę samochodową oraz ważny dla niezależności energetycznej gospodarstwa -  stacjonarny agregat prądotwórczy. Natomiast z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" zainwestował w zakup drugiego ciągnika rolniczego, rozrzutnika do obornika, pługu obracalnego oraz specjalistycznej prasy kostkującej. Podjęcie działalności usługowej skutecznie przyczyni się do wzrostu dochodu w gospodarstwie.

 

Z działania na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" skorzystała Helena Lalak z Palikijów Pierwszych. Ze środków pomocowych zakupiła kombajn zbożowy. Dzięki inwetycji pojawiła się możliwość uzyskania dodatkowego źródła dochodu a także utworzone zostało nowe miejsce pracy.

 

Spółdzielnia Mleczarska LAZUR unowocześniła produkcję sera dzięki pieniądzom z PROW 2007- 2013

Nowoczesna linia produkcyjna do wytwarzania sera Lazur
Sztaplowanie form z serem

Początki Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR sięgają 1929 r. Wtedy grupa wielkopolskich rolników zajmujących się produkcją mleka postanowiła zorganizować się i założyła Spółdzielnię Mleczarską w Nowych Skalmierzycach. Pomysł okazał się znakomity i Spółdzielnia nie tylko przetrwała na rynku w trudnych czasach gospodarki planowanej, ale w dobrej kondycji wkroczyła w XXI wiek. Zmieniał się tylko asortyment, bo od 1998 r. skupiono się jedynie na produkcji sera pleśniowego. Nadano mu nazwę LAZUR, od specyficznego, błękitnego koloru pleśni, niespotykanego w żadnym innym rodzaju sera. Wkrótce też taką nazwę przyjęła Spółdzielnia Mleczarska. Nowe możliwości otworzyły się przed zakładem wraz z dostępem do unijnych środków pomocowych oferowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W tym Programie pomoc z jednego z działań "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" była dedykowana właśnie dla zakładów przetwórczych. Spółdzielnia Mleczarska LAZUR nie przeoczyła swojej szansy i dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z ARiMR wykonane zostały w zakładzie prace budowlano-modernizacyjne, a także zakupiono maszyny i urządzenia, a wśród nich nowoczesną linii do produkcji sera. Koszt całego projektu wyniósł 24 300 791 złotych, a z tej kwoty 12 020 631 zł. to dofinansowanie przyznane przez ARiMR. Cała inwestycja zrealizowana została od połowy 2009 roku do marca 2011 roku. Ta nowa, najnowocześniejsza w skali światowej linia, pozwoliła zachować tradycyjną, ponad 50-letnią technologię wytwarzania serów LAZUR i jednocześnie umożliwiła wyeliminowanie ciężkiej, ręcznej pracy ludzi. Pełny cykl produkcji sera, trwający ok. 6 godzin, odbywa się automatycznie, pracownik podaje jedynie puste formy serowarskie w celu ich napełnienia. Dzięki inwestycji poprawił się poziom higieny, ponieważ taśma i przegrody są myte przed ponownym wejściem w nieckę wanny i napełnieniem mlekiem. Duża precyzja i powtarzalność, znacznie ogranicza straty surowca i pozwala osiągnąć większą wydajność w produkcji sera.

Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK stale podnosi konkurencyjność na rynku

Autocysterna

SPOMLEK z Radzynia Podlaskiego to lider branży serowarskiej w Polsce. Spółdzielnia Mleczarska stale podnosi swoją konkurencyjność na rynku poprzez szybkie reagowanie na potrzeby swoich klientów. Środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały zainwestowane w modernizację zaplecza technicznego, w zakup specjalistycznych środków transportu: autocysterny, zestawu do odbioru mleka i przyczepy do przewozu mleka. Nowe cysterny o większej pojemności przyczyniły się do podniesienia efektywności i obniżenia kosztów zwożenia surowca do zakładów produkcyjnych spółdzielni SPOMLEK.

 

LOOTOR Sp. z o.o. zainwestowała w produkcję alternatywnych źródeł energii

W takich urządzeniach produkuje się granulat energetyczny ze słomy i siana.

Kolejnym, wartym uwagi, projektem dofinansowywanym z udziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego PROW 2007-2013 jest operacja zrealizowana przez  "LOOTOR" Sp. z o.o. Zajmuje się ona produkcją pelletów ze słomy i siana, wytwarzanych w oparciu o najnowsze europejskie technologie, pozwalające na zachowanie stałego wysokiego poziomu jakości produkcji przez cały rok, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych.
Złożony w ARiMR projekt inwestycyjny obejmował budowę zakładu produkcji granulatu energetycznego z roślin, jak również zakup nowoczesnych, wysoko wydajnych urządzeń do przetwórstwa surowca m.in. sieczkarni, suszarni, granulatora, panelu kontrolnego granulatora, młyna młotkowego, urządzeń transportujących, przesyłowych oraz chłodzących sieczkę i granulator. Zakładano także, że nabycie urządzeń do prowadzenia gospodarki magazynowej - ciągników z ładowaczami czołowymi, wozów do balotów, ładowarki teleskopowej. Inwestycja o wartości 20 220 759 złotych otrzymała wsparcie w wysokości 9 581 541,50 złotych.
Wdrożenie projektu pozwoliło na unowocześnienie bazy produkcyjnej, zwiększenie potencjału produkcyjnego, jak również na stworzenie nowych miejsc pracy.
Operacja nosiła cechy inwestycji typu "greenfield". Zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz dostęp do know-how pozwoliło na zautomatyzowanie procesu wytwarzania i osiągnięcie dużej wydajności produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanego produktu, a także optymalizację ponoszonych kosztów. Roczna wydajność linii produkcyjnej wynosi 48.000 ton granulatu.
Linia technologiczna, przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń oraz dostawie surowca i paliw o określonych parametrach, pozwala na wytwarzanie w cyklu ciągłym średnio 7 t/h  pelletu energetycznego o kaloryczności od 14 do 18 GJ/t. Dla porównania kaloryczność węgla waha się w granicach 16,7 do 29,3 GJ/t.
W wyniku realizacji inwestycji powstał jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzający słomę i siano na cele energetyczne, mogący konkurować w tym zakresie nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że takie inwestycje nakręcają popyt na produkty pochodzenia rolniczego, dzięki temu można się spodziewać wzrostu takiej produkcji, oraz tego, że rolnikowi łatwiej będzie ją sprzedać.

Cały artykuł o nowoczesnych inwestycjach zrealizowanych w ramach działania  "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" można przeczytać w Biuletynie Informacyjnym nr 9/2011 na str. 21-24 - otwórz

Nowy zakład przetwórczy prezentuje się doskonale

6,8 miliona złotych dofinansowania otrzymał zakład JAWO z Częstochowy

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, wdrażanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są również środki finansowe na modernizację i rozwój przedsiębiorstw z branży rolno-przetwórczej. Można z nich skorzystać w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", a maksymalna kwota wsparcia wynosi aż 20 milionów zł w całym okresie programowania, przy czym ARiMR może dofinansować od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorstwo kosztów. Już 385 firm z branży rolno-przetwórczej zakończyło inwestycje dofinansowywane z PROW 2007 - 2013 i otrzymało wnioskowaną pomoc. Jednym z takich zakładów jest JAWO z Częstochowy. Otrzymał on wsparcie w wysokości 6,8 miliona zł, które pokryło połowę kosztów rozbudowy zakładu przemysłu spożywczego w zakresie przetwórstwa ziemniaka i innych płodów rolnych, mieszczącego się przy ul. Równoległej 88/98.

więcej

Inwestycje w firmie Galaxia

Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", przedsiębiorca zainwestował w usprawnienie produkcji brykietu ze słomy i przeprowadził remont połączony z modernizacją budynku produkcyjnego.
Na zdjęciach kontenery magazynowe do przechowywania brykietów oraz zmodernizowana hala produkcyjna.