Efekty - Ułatwianie startu młodym rolnikom

Gospodarstwo młodych rolników z Grabic wzbogacone o nowy rozsiewacz do nawozów

Na 24 hektarowym areale gospodarstwa Bogumiły i Mariusza Turowskich z Grabic w woj. lubuskim uprawiane są zboża oraz hodowana jest trzoda chlewna: 42 sztuki loch, a warchlaków około 900 rocznie. Państwo Turowscy otrzymali pomoc w ramach PROW 2007-2013 z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", pieniądze zainwestowali w zakup rozsiewacza do nawozów.

(Zdjęcia: Archiwum ARiMR)

Nowa sieczkarnia do kukurydzy i roztrząsacz do obornika w gospodarstwie Państwa Strzeleckich

Małgorzata i Krzysztof Strzeleccy z Gościńca w woj. lubuskim to młodzi rolnicy gospodarujący na blisko 70 hektarach. Uprawiają boża, hodują bydło mleczne. Ich stado liczy 90 sztuk. Zajmują się także hodowlą trzody chlewnej. Dochowali się 20 sztuk. Wystąpili do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Z przyznanej 50 tys. premii zakupili sieczkarnię do kukurydzy i roztrząsacz do obornika.

(Zdjęcia: Archiwum ARiMR)

Ziemia i nowe maszyny za premię

Młody rolnik, Michał Hładki z Kamienia Wielkiego w woj. lubuskim skorzystał z pomocy działania PROW 2007-2013 na "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Za pozyskane 50 tys. premii zakupił ziemię oraz nowe maszyny rolnicze. Na blisko134 hektarach uprawia zboża oraz hoduje bydło mięsne. Jego stado liczy 83 sztuki.

(Zdjęcia: Archiwum ARiMR)

 

Młody rolnik - Mariusz Kamiński z Białośliwia

Redaktor Marta Miller z Polskiego Radia z wizytą w gospodarstwie Mariusza Kamińskiego z Białośliwia

Od czterech lat bardzo młody rolnik Mariusz Kamiński gospodarzy na 14  hektarach sadu. Sady znajdują się w Białośliwiu niedaleko Piły, gdzie udała się Marta Miller, redaktor Polskiego Radia.  - Ten region zajmuje się głównie sadownictwem .. - mówi pan Mariusz. Chwali sobie pomoc rodziców, ale także programy unijne oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których skrzętnie korzysta.

Sadownik skorzystał z PROW 2007-2013 z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Otrzymane 50 tys. zł. przeznaczył na zakup maszyn rolniczych m.in. opryskiwacza sadowniczego oraz rozdrabniacza do gałęzi. Wspomina także, że otrzymał unijną pomoc na modernizację gospodarstwa. Dzięki wsparciu znacznie szybciej rozwija swoje gospodarstwo. Nowoczesny sprzęt pozwala na oszczędność czasu, który jest potrzebny na wyprodukowanie owoców. Pan Mariusz należy do okolicznej Grupy Producentów Rolnych. Ma wiele planów i marzeń. Zachęca innych rolników do korzystania z pomocy unijnej.

(Zdjęcia: Marta Miller)

 

"W kupie siła" - twierdzi Karol Janas młody rolnik z Wielkopolski

Polskie pomidory ze szklarni młodego rolnika Karola Janasa z Brudzewa w województwie wielkopolskim oraz produkcja bydła w tym samym gospodarstwie stały się ciekawym tematem reportażu Marty Miller z Polskiego Radia. Rolnik jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Gospodarstwo prowadzi od 6 lat. Pan Karol należy do rodzinnej grupy producentów warzyw "CHENCZKE & JANAS" specjalizującej się w produkcji pysznych polskich pomidorów. "W kupie siła" - mówi rolnik. Od kwietnia do października szklarnia daje pokaźne zbiory - około 40 kg z jednego metra. Pan Karol namawia rodaków do spożywania polskich produktów - pełnowartościowych i ekologicznych. Co trzy tygodnie do szklarni wprowadza ule z czmielami, które w naturalny sposób zapylają kwiaty krzewów pomidora. Rolnik wielokrotnie i z naciskiem w głosie podkreśla dobrą jakość produkowanych u niego pomidorów.

Redaktor Marta Miller z Polskiego Radia z wizytą w szklarni w Brudzewie

Ze wsparcia PROW 2007-2013 Karol Janas skorzystał już w trakcie budowy szklarni. Sięgnął po pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Otrzymał 50 tys. zł. Zakupił sześć elektrycznych wózków, które służą do pielęgnacji hodowli. Pan Karol obecnie stara się o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Zamierza w przyszłości skorzystać z innych dostępnych środków unijnych. Rolnik upatruje w takiej pomocy wielką szansę dla rozwoju swojej działalności.

(Zdjęcia: Marta Miller)