Efekty - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Diagnostyka weterynaryjna na wyższym poziomie dzięki unijnym dotacjom

Nowoczesne aparaty USG i RTG pojawiły się w lecznicy dla zwierząt w Kwilczu w powiecie Międzychodzkim w województwie wielkopolskim. Inwestycje poczyniono z pieniędzy pozyskanych z działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Urządzenia do diagnostyki weterynaryjnej zwiększają efekty zastosowanego leczenia, tym samym polepszyła się jakość świadczonych tu usług. Do renomowanej  lecznicy zaczęły zjeżdżać zwierzęta spoza granicy kraju, m.in. z pobliskich Niemiec oraz z Austrii. Właściciele leczonych tutaj zwierząt przyczynili się do wzmożonego ruchu turystycznego w miejscowości.

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

Nowe mikroprzedsiębiorstwo w Pasymiu

Reportaż Marty Miller z Polskiego Radia przedstawia efekty unijnej pomocy oraz pomysłu i pracy Krzysztofa Kowalewskiego z Pasymia

W Pasymiu trzytysięcznej miejsko-wiejskiej gminie w województwie warmińsko-mazurskim od roku działa stacja kontroli pojazdów. Wcześniej właściciel, Krzysztof Kowalewski prowadził tam myjnię samochodową z małym warsztatem. O możliwości pozyskania unijnej pomocy na dofinansowanie projektu na stworzenie własnego mikroprzedsiębiorstwa dowiedział się od pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Pracownicy Agencji wyprowadzili go z mylnego przeświadczenia, okazuje się, pokutującego w  środowisku, że trzeba być rolnikiem, aby sięgać po wsparcie na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw". Bez tych pieniędzy Pan Krzysztof nie zdecydowałby się na tak kosztowną inwestycję. W Gminie to pierwsza stacja kontroli pojazdów. Następna znajduje się kilkanaście kilometrów od miejscowości.

 

Postanowił rozwinąć działalność i zgłosił się po pomoc do Agencji

Mirosław Maciejewski od 1988 roku prowadzi działalność związaną z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych. Swoje całkiem pokaźne mikroprzedsiębiorstwo prowadzi w Kobylnicy w województwie wielkopolskim. Postanowił rozwinąć działalność. Skorzystał z pomocy udzielanej z ARiMR z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych istniejący już warsztat został zmodernizowany. Pan Mirosław zakupił i zainstalował sprzęt komputerowy i oprogramowanie, kupił także dźwignik kanałowy hydrauliczny, przyrząd do pomiaru i kontroli hałasu, przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła. Nowy budynek i wyposażenie obiektu podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz warsztatu sprowokował przedsiębiorcę do wprowadzenia do listy usług zupełnie nowych bardziej skomplikowanych zadań. Poprawiła się jakość i efektywność pracy w warsztacie. Te strategiczne zabiegi przyczyniły się do wzrostu zainteresowania klientów tą Stacją, w konsekwencji do zwiększenia dochodu z działalności oraz stabilności miejsc pracy dla mechaników.

Mirosław Maciejewski dzięki pieniądzom z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" rozwinął istniący już zakład. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów została wyposażona w najnowsze sprzęty i urządzenia.

Nowoczesne urządzenia i maszyny to dziś wymóg wobec firmy, która chce być konkurencyjna na rynku. Stacja kontroli pojazdów Mirosława Maciejewskiego spełnia wymagania klientów.

Warsztat zyskał nowoczesne podnośniki hydrauliczne do samochodów. Nowe urządzenia wspomagają usługę. W dobrych warunkach praca jest bardziej wydajna, daje radość i satysfakcję.

Zdjęcia Paweł Leśniewski

Szpital dla koni, gabinet weterynaryjny i mikroprzedsiębiorstwo w jednym

"EQUUS-VET" - Klinika dla koni w Śremie powstała w 2010 roku. Działalność kliniki koncentruje się na prowadzeniu specjalistycznych usług diagnostycznych i leczniczych dla koni, a także na prowadzeniu usług o charakterze szkoleniowym, doradczym i edukacyjnym. Klientami "EQUUS-VET" są indywidualni hodowcy oraz ośrodki hodowli koni zlokalizowane w Wielkopolsce. W celu podniesienia konkurencyjności firmy właściciele podjęli decyzję o zmodernizowaniu istniejącej już jednostki. Sięgnęli po wsparcie z unijnego programu z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W ramach projektu zakupiono urządzenia do gabinetu weterynaryjnego m.in. wyposażenie laboratorium, zestawy do radiografii, narkozy, endoskopii, artroskopii, sterylizacji, USG, także tarnik elektryczny i kontener. W wyniku zrealizowanej inwestycji nastąpiło rozszerzenie zakresu działalności szpitala i wzbogacenie jego oferty. Poprawiła się jakość i efektywność świadczonych usług. Utworzone zostały nowe miejsca pracy. Szpital posiada uprawnienia do prowadzenia usług weterynaryjnych podczas zawodów jeździeckich i wypełniania paszportów kwalifikujących konie do udziału w imprezach sportowych.

    "EQUUS-VET" Szpital dla koni lekarzy weterynarii Złoto-Stanisławiak S.P. w Śremie w województwie wielkopolskim

 

Nowe urządzenia oraz specjalistyczne wyposażenie do szpitala dla koni zakupione dzięki unijnemu wsparciu pozwalają na rozszerzenie zakresu działalności i wzbogacenie oferty dla hodowców.

Zdjęcia Marcin Gabryel

 

Rozszerzenie działalności oraz wzrost konkurencyjności na rynku motywacją sięgnięcia po unijne pieniądze

BDB Spólka z o.o. z Suchego lasu w województwie wielkopolskim zajmuje się świadczeniem usług poligraficznych, zaopatruje rynek opakowań oraz oferuje skuteczne narzędzia promocyjne w postaci nowych systemów. Wdrożenie nowej technologii jest jedyną skuteczną metodą na zwiększenie konkurencyjności na rynku coraz bardziej wymagającego klienta. Dzięki pomocy z działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" firma zakupiła stół wykrawający z oprogramowaniem, stację graficzną z monitorem i oprogramowywaniem, krajarkę pism, inne urządzenia specjalistyczne takie jak: sztancygiel, złociarkę, klejownik z systemem do kaszerowania. Do zakresu działalności zakładu wprowadzone zostały nowe produkty i usługi. Rozszerzenie oferty wpłynęło na większe zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. Powstało pięć stanowisk.

LOGO UNII i PROW 2007-2013 na budynku Spółkii Poligraficznej
Budynek zmodernizowanego zakładu poligraficznego
Zakład poligraficzny
 
 

Nowe warunki produkcji przekładają sie na wyższą jakość wyrobów. Ciekawe kształty i kolory opakowań przyciągają oko klienta.

Zdjęcia Paweł Leśniewski

 

Produkcja ciastek to dobry pomysł na mikroprzedsiębiorstwo oraz dobre wykorzystanie pieniędzy z PROW 2007-2013

Piotr Pędziwiatr z Brąszewic w województwie łódzkim do swojego zakładu cukierniczego dokupił wiele usprawniających pracę maszyn i urządzeń piekarniczych m.in.: dwugłowicowy automat cukierniczy, walcarkę, posypywarkę, myjkę komorową, krajalnicę automatyczną oraz sprężarkę powietrza. W zakładzie dzięki programowi unijnej pomocy udzielanej z ARiMR pojawił się także nowy samochód dostawczy z zabudową kontenerową. Przedsiębiorca skorzystał ze wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw". Modernizacja wyposażenia miała znaczny wpływ na rozwój firmy, zwiększenie konkurencyjności wyrobów piekarniczo-cukierniczych na rynku oraz wzrost zatrudnienia. Poprawa zdolności produkcyjnych wiąże się z  wytwarzaniem nowego wzornictwa produktów ciastkarskich, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność oferowanych przez firmę produktów, a co za tym idzie wzrost sprzedaży. Ważnym aspektem rozwoju firmy są dodatkowe miejsca pracy. Każde miejsce pracy w Gminie jest na wagę złota.

 
 

     Nowe maszyny i urządzenia cukierniczo-piekarnicze oraz nowy samochód dostawczy w zakładzie Piotra Pędziwiatra

Zdjęcia  Łukasz Czarnecki

Drewniany interes z Dańczowa

Przedsiębiorca Piotr Ziemianek z Dańczowa koło Lewina Kłodzkiego w województwie dolnośląskim prowadzi działalność w branży drewnianej i produkcję materiałów drewnopochodnych. W pełni profesjonalne świadczenie usług staje się możliwe przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. Aby uzupełnić park maszynowy swojego przedsiębiorstwa, Pan Piotr sięgnął po pomoc udzielaną z ARiMR, dofinansowanie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw". Uzyskane pieniądze przeznaczył na zakup ciągnika do zrywki drewna, przerzynarko-łuparki oraz zestawu do zrywki i podwozu drewna. Nowa inwestycja przyczyniła się do udoskonalenia procesu technologicznego w pozyskiwaniu drewna. Od tej pory firma mogła być bardziej konkurencyjna na rynku. Właściciel utworzył dodatkowe miejsca pracy.

 

    Nowe maszyny do pozyskiwania i obróbki drewna oraz nowe miejsca pracy w zakładzie Piotra Ziemianka z Dańczowa.

Zdjęcia Edward Zabłotni

Stoiska degustacyjne beneficjentów ARiMR na Konferencji Naukowej dotyczącej Mikroprzedsiębiorstw

Beneficjenci dopłat unijnych chętnie wystawiają swoje produkty na różnego rodzaju imprezach tematycznych: na targach, wystawach rolniczych i konferencjach naukowych. Podczas Konferencji Naukowej  pt. "Mikroprzedsiębiorstwa szansą dla przedsiębiorczych - doświadczenia i prognozy Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" swoje produkty prezentowali: Spółdzielnia Mleczarska Ryki specjalizująca się w produkcji serów, Zakłady Mięsne "Świd-Hurt" produkujące wędliny oparte na starodawnej recepturze, Zakłady Mięsne "Dobrosławów", "Sokpol -Koncentraty" producent soków,  Browar Jagiełło producent piwa pasteryzowanego. Głównym celem konferencji było rozpowszechnianie wiadomości na temat działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanych przez ARiMR a celem wystawców - promocja swoich wspaniałych produktów.

                                                          Spółdzielnia Mleczarska Ryki wystawiła sery

Zakłady Mięsne
Zakłady Mięsne
"Sokpol - Koncentraty"
Browar Jagiełło

Przedszkole nie takie mikro

Baner reklamowy przedszkola

W Konopnicy w województwie lubelskim zorganizowane zostało przedszkole. Budowa  obiektu, wyposażenie sal, kuchni i zakup monitoringu całego obiektu sfinansowane jest z unijnej pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Budynek przedszkola

Dzięki pozyskanym pieniądzom Robert Kowalski zrealizował w swojej miejscowości społecznie ważne przedsięwzięcie. Zwiększył zatrudnienie, a duże zapotrzebowanie na placówki oświatowo-opiekuńcze w terenie jest dla niego gwarantem dodatkowego źródła dochodu z prowadzonej działalności.

 

 

                       Infrastruktura wokół budynku przedszkola, plac zabaw, utwardzony parking dla pojazdów

Sala zajęć
Jadalnia
Szatnia
Łazienka
Kuchnia

Tartak Pani Zofii Paras ma klientów, daje zatrudnienie nowym pracownikom

Zofia Paras z województwa łódzkiego jest właścicielką tartaku. Środki finansowe, które pozyskała w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" pozwoliły w większym stopniu sprostać wymaganiom klientów oraz zwiększyć zatrudnienie w jej firmie. Pani Zofia przeznaczyła pieniądze na budowę dwukomorowej automatycznej suszarni drewna, wyposażenie kotłowni oraz utwardzenie placu pomiędzy budynkami tartaku, magazynami oraz składowiskiem materiałów.

Automatyczna suszarnia
drewna
Utwardzony plac

Zdjęcia Sławomir Ogrodnik

Nowoczesne urządzenia - ekskluzywny towar

Zakład stolarski Tadeusza Formelli  dzięki dofinansowaniu z działania  "Tworzenie i rozwój mikrorzedsiębiorstw" zyskał nowych, bardziej wymagających klientów. Od kiedy w nowoadaptowanym budynku pojawiły się nowoczesne urządzenia stolarskie oferowane przez firmę wyroby są towarami ekskluzywnymi zarówno ze względu na rzemieślniczą robotę jak i dobrej jakości materiał. Zakup szlifierki szerokotaśmowej oraz okleiniarki spowodował wzrost ilości produkowanych wyrobów poprzez dokładniejsze wykonanie poszczególnych elementów. Spowodowało to także obniżenie kosztów produkcji oraz oszczędność materiałów. Adaptacja budynku powiększyła powierzchnie magazynowe a utwardzenie placu manewrowego spowodowało wygodny i bezpieczny dojazd. A wszystko to w niedługim czasie  trwania projektu od czerwca 2010 roku do lutego 2011 roku.

Warsztat samochodowy, myjnia i geometria kół w Czernikowie

W Czernikowie w województwie kujawsko-pomorskiego powstał warsztat samochodowy. Dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn do geometrii zawieszenia oraz uruchomieniu samoobsługowej myjni samochodowej zakład zyskał na konkurencyjności w terenie. Właściciel skorzystał z unijnej pomocy w ramach PROW 2007-2013 z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Zwiększył zatrudnienie w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Dodatkowa działalność usługowa w gospodarstwie Państwa Lalaków

Nowy zakład produkujący brykiet i pelet powstał w Palikijach Pierwszych. W gospodarstwie Tadeusza Lalaka zajmującym się produkcją roślinną podjęta została dodatkowa działalność usługowa. Z dofinansowania w ramach działania z PROW 2007-2014 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" rolnik wybudował obiekt produkcyjny, zakupił linię do produkcji brykietu, ciągnik rolniczy, przyczepę specjalistyczną do słomy, ładowarkę teleskopową, taśmociąg, wagę samochodową oraz ważny dla niezależności energetycznej gospodarstwa - stacjonarny agregat prądotwórczy. Natomiast pieniądze pozyskane w ramach innego działania tj. z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" zainwestował w zakup drugiego ciągnika rolniczego, rozrzutnika do obornika, pługu obracalnego oraz specjalistycznej prasy kostkującej. Podjęcie działalności usługowej skutecznie przyczyni się do wzrostu dochodu w gospodarstwie.

 

Z działania na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" skorzystała Helena Lalak z Palikijów Pierwszych. Ze środków pomocowych zakupiła kombajn zbożowy. Dzięki inwetycji pojawiła się możliwość uzyskania dodatkowego źródła dochodu a także utworzone zostało nowe miejsce pracy.