Efekty - Grupy producentów rolnych

"W kupie siła" - twierdzi Karol Janas młody rolnik z Wielkopolski

Polskie pomidory ze szklarni młodego rolnika Karola Janasa z Brudzewa w województwie wielkopolskim oraz produkcja bydła w tym samym gospodarstwie stały się ciekawym tematem reportażu Marty Miller z Polskiego Radia. Rolnik jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Gospodarstwo prowadzi od 6 lat. Pan Karol należy do rodzinnej grupy producentów warzyw "CHENCZKE & JANAS" specjalizującej się w produkcji pysznych polskich pomidorów. "W kupie siła" - mówi rolnik. Od kwietnia do października szklarnia daje pokaźne zbiory - około 40 kg z jednego metra. Pan Karol namawia rodaków do spożywania polskich produktów - pełnowartościowych i ekologicznych. Co trzy tygodnie do szklarni wprowadza ule z czmielami, które w naturalny sposób zapylają kwiaty krzewów pomidora. Rolnik wielokrotnie i z naciskiem w głosie podkreśla dobrą jakość produkowanych u niego pomidorów.

Redaktor Marta Miller z Polskiego Radia z wizytą w szklarni w Brudzewie

Ze wsparcia PROW 2007-2013 Karol Janas skorzystał już w trakcie budowy szklarni. Sięgnął po pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Otrzymał za pośrednictwem ARiMR 50 tys. zł. Zakupił sześć elektrycznych wózków, które służą do pielęgnacji hodowli. Pan Karol obecnie stara się o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Zamierza w przyszłości skorzystać z innych dostępnych środków unijnych. Rolnik upatruje w takiej pomocy wielką szansę dla rozwoju swojej działalności.

Zdjęcia  Marta Miller

Dzięki PROW zwrot kosztów składki członkowskiej na rzecz grupy producentów

Zbigniew Nucia z miejscowości Bielecha (gm. Fajsławice w woj. lubelskim) od 2000 r. prowadzi integrowaną produkcję jabłek i wiśni. Z tego tytułu, w ramach PROW otrzymuje zwrot kosztów składki członkowskiej na rzecz grupy producentów, do której należy.

- W Unii Europejskiej preferowane są produkty żywnościowe wysokiej jakości produkowane przez certyfikowane gospodarstwa rolne, a działanie "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" na pewno w dużym stopniu zachęca do tego rodzaju produkcji - uważa Pan Zbigniew. 

Zdjęcie Piotr Żydek

Pobudowano hale produkcyjne i siedzibę, zakupiono wyposażenie

Grupa Producentów Owoców i Warzyw AGREA Sp. z o.o. zrzesza 11 producentów warzyw. Otrzymała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa unijne dofinansowanie na kwotę 85,55 mln zł. Dzięki tym pieniądzom udało się zrealizować:

Pobudowano hale i siedzibę inwestycji
Zakupiono nowoczesne wyposażenie w skrzyniopalety
Wzbogacono inwestycję w urządzenia usprawniające pracę np.linię do pakowania
Pojawiły się maszyny do konfekcjonowania cebuli
Duże wrażenie robi nowoczesna samobieżna maszyna do zbioru cebuli
 

Zdjęcia z archiwum Grupy Producentów Owoców i Warzyw AGREA Sp. z o.o

Strategiczne inwestycje w GRZYBKU

Spółdzielnia GRZYBEK ŁOSICKI zrzesza 39 producentów grzybów. Unijne pieniądze wsparły Grupę kwotą 1,52  mln zł. Pomoc została wykorzystana na strategiczne inwestycje:

Została zakupiona linia do depaletyzacji
Pojawiły się niezbędne do tego rodzaju działalności duże samochody
Zbudowano okazały i reprezentacyjny budynek siedziby

Zdjęcia z archiwum Spółdzielni GRZYBEK ŁOSICKI

JABŁUSZKO się rozwija

Grupa Producentów JABŁUSZKO  Sp. z o.o. zrzesza 58 producentów owoców. Dofinansowanie tej Grupy opiewa na kwotę 48,43 mln zł. i zostało wykorzystane na:

Zakupiono nowoczesne wyposażenie hal a do przechowywania owoców regały przesuwne
Wzbogacono hale produkcyjne w maszyny do automatycznej paletyzacji owoców
Pojawiły się samochody ciężarowe do przewozu delikatnego towaru
Unowocześniono proces pakowania owoców

Zdjęcia z archiwum Grupy Producentów JABŁUSZKO  Sp. z o.o.

Nowoczesna technologia w Grupie OLERIS

Grupa Producentów OLERIS Sp. z o.o. zrzesza 5 producentów warzyw. Grupa ta otrzymała ze środków PROW 2007 - 2013 dofinansowanie na kwotę 46,31 mln zł. Pieniądze z pomocy zostały przeznaczone na:

Zakupiono nowoczesną linię technologiczną do warzyw
Pojawiły się przystosowane do przewozu warzyw samochody dostawcze
Imponujący kombajn samojezdny do zbioru warzyw
Zbudowano przestronną chłodniczą komorę składową

Zdjęcia z archiwum Grupy Producentów OLERIS Sp. z o.o

WILGA też korzysta z unijnej pomocy

Grupa Producentów WILGA Sp. z o.o. zrzesza 61 producentów owoców i warzyw. Grupa skorzystała z funduszy unijnych w kwocie 48,81 mln zł. i przeznaczyła je m.in. na:

Zbudowano okazałe centrum logistyczne
Hale produkcyjne wyposażono w linie sortujące
Zadbano o odpowiednie zabezpieczenie do przechowywania produktu - zbudowano komory chłodnicze
W pracy pomagają nowoczesne platformy samobieżne

Zdjęcia z archiwum Grupy Producentów WILGA Sp. z o.o.

 

Jakość, która się opłaca

Zwrot kosztów certyfikacji i składek członkowskich na rzecz grupy producentów, a w przypadku prowadzenia integrowanej produkcji również refundacja zakupu specjalistycznych publikacji oraz wybranych urządzeń służących ochronie roślin przed szkodnikami - to lista korzyści dla beneficjentów działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie to, wdrażane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma na celu m.in. poprawę jakości produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością tradycyjną i o wysokiej jakości. Od jego uruchomienia w kwietniu 2009 r. z oferty pomocy skorzystało już 14 294 polskich rolników. Dotychczas ARiMR przyznała im płatności na łączna kwotę ok. 4,9 mln zł.

Krzysztof Augustyn posiada certyfikat ekologiczny na: porzeczkę czarną, jabłka, rzepak ozimy, wiśnię, owoc orzecha włoskiego. - Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wymaga dużych nakładów finansowych i pracy. To alternatywny dla  rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt, nie zatruwa środowiska a przy tym pozwala produkować zdrowe produkty wysokiej jakości. Jednak wiąże się to z większymi nakładami oraz mniejszym niż w rolnictwie konwencjonalnym plonowaniem. Dlatego każde działanie, które dofinansowuje tę produkcję jest bardzo potrzebne, zwiększa konkurencyjność mojego gospodarstwa przy tym zachęca do produkowania żywności wysokiej jakości  - opowiada pan Krzysztof. Jest zadowolony również z tego, że dzięki działaniu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" są mu zwracane koszty składki członkowskiej na rzecz Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw, do której należy. - Dofinansowanie składek na rzecz grupy producentów sprzyja jednoczeniu się sadowników co pozwala skutecznie walczyć o zbyt i ceny produktów ekologicznych - podkreśla pan Krzysztof. Jego grupa pozyskuje środki finansowe również z innych źródeł pomocy udzielanej przez ARiMR, między innymi z mechanizmu "Pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw".

Zdjęcie Janusz Chorzępa