Kolejne inwestycje w Darłowie powstaną dzięki wsparciu z PO RYBY 2007 - 2013

Ponad 35 milionów złotych przekaże ARiMR na inwestycje w Darłowie. Jarosław Łojko (z lewej) oraz Arkadiusz Klimowicz za chwilę podpiszą umowę o przyznaniu dofinansowania.
Umowa o przynaniu dofinansowania została podpisana.
Jarosław Łojko i Arkadiusz Klimowicz w towarzystwie Kazimierza Plocke, Sekretarza Stanu w MRiRW

24 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Darłowo odbyła się uroczystość  podpisania dwóch umów o dofinansowanie inwestycji z PO RYBY 2007 - 2013 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowaną przez dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jarosława Łojko, a burmistrzem Darłowa, Arkadiuszem Klimowiczem. Oba projekty będą w 100% finansowane z tego programu w ramach środek 3.3 "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach". Uroczystość podpisania umów zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazimierz Plocke.

Pierwszy z projektów to: "Budowa nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo". W ramach inwestycji zostanie uzbrojony teren, powstaną rybackie pomosty pływające, sieć wodociągowa i elektryczna, a także zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. Wybudowany basen ma umożliwić bezpieczny postój, schronienie, pobór wody pitnej oraz przeprowadzenie niewielkich napraw jednostek rybackich.  Planowany termin zakończenia - grudzień 2012 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 22 355 685 zł.
Drugi projekt, "Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo", ma zostać ukończony we wrześniu 2012 r.  Zakres tej inwestycji jest niezwykle szeroki i obejmuje następujące prace: palowanie, wyposażenie nabrzeża w kontenerową stację paliw, wyposażenie nabrzeża w pompy pomostowe do pobierania ścieków i wód zaolejonych, wykonanie sieci elektrycznej, wykonanie sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantami, wykonanie instalacji odbioru i magazynowania ścieków sanitarnych z jednostek pływających, wykonanie instalacji odbioru i magazynowania wód zęzowych z jednostek pływających, wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wybudowanie drogi dojazdowej do nabrzeża.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w jednym etapie. Całkowity jej koszt wyniesie 12 758 582,00 zł.

Autor zdjęć:
Przemysław Osiński