Inwestycje dofinansowywane przez ARiMR ze środków z PO RYBY 2007 -2013

Efekty wdrażania PO RYBY 2007 - 2013

Port w Kołobrzegu bardzo sprawnie wykorzystał pomoc z ARiMR

W Polsce została zakończona realizacja, wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013), będącego kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Program finansowany był z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowił jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Funduszu w całej Europie przeznaczono 4,3 mld euro, a nasz kraj z budżetem około 1 miliarda euro był obok Hiszpanii największym beneficjentem pomocy w ramach Funduszu. PO RYBY 2007-2013 wspierał przedsięwzięcia na rzecz uzyskania trwałej równowagi między zasobami morskimi a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej, a także stworzenia nowoczesnego i konkurencyjnego sektora rybackiego w Polsce. Służyło temu wsparcie m.in. adaptacji i modernizacji statków, hodowli i rybołówstwa śródlądowego, podniesienia standardów portów i zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

więcej

Największy zakład hodowli ryb w Polsce - otwarty

Wystąpienie wicprezesa ARiMR Mariusza Kostki ( z prawej)
W takich basenach będą hodowane tilapie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrefinansuje znaczną część kosztów budowy zakładu hodowli ryb w Bońkach koło Płońska. Koszt całej inwestycji, realizowanej przez firmę Global Fish, przekracza 30 mln zł, a dofinansowanie wypłacone przez ARiMR ze środków PO RYBY 2007 - 2013 wyniesie 19 mln zł. ARiMR już wypłaciła inwestorom w ramach zaliczki 10 mln zł. Pozostała część wsparcia zostanie przekazana przedsiębiorcom po złożeniu do Agencji wniosku o płatność i pozytywnym jego zweryfikowaniu.  

Zakład jest wyposażony w najnowocześniejszą i najbardziej zaawansowaną technologię chowu ryb w systemie zamkniętego obiegu wody, pozwalającą na ich intensywną hodowlę. W nowoczesnej hali będzie produkowanych ponad 1000 ton ryb rocznie, głównie tilapii.

W czasie oficjalnej uroczystości otwarcia zakładu, które odbyło się 12 września 2012 r., Mariusz Kostka wiceprezes ARiMR, pogratulował właścicielom realizacji tak nowoczesnej inwestycji i życzył im dalszych sukcesów. W inauguracji pracy nowego przedsiębiorstwa wzięli też udział  Wojciech Jańczuk  dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Dariusz Zdybel dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR i Agnieszka Mitjans -Szałapska - kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego OR. Po zakończeniu części oficjalnej, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia wybudowanych obiektów i zapoznania się z całym procesem technologicznym hodowli ryb.

Zakład w Bońkach z zewnątrz
Zakład w Bońkach z zewnątrz
Spożycie tilapii rośnie, nie tylko w Polsce
Spożycie tilapii rośnie, nie tylko w Polsce

Zbliżają się do końca prace nad rozbudową przystani rybackiej w Kuźnicy

Po Tolkmicku, Władysławowie, Darłowie, Kołobrzegu czy Mechelinkach przyszła kolej na rozbudowę przystani rybackiej w Kuźnicy. Tak wyglądała ta inwestycja jesienią 2011 r.
Po Tolkmicku, Władysławowie, Darłowie, Kołobrzegu czy Mechelinkach przyszła kolej na rozbudowę przystani rybackiej w Kuźnicy. Tak wyglądała ta inwestycja jesienią 2011 r.

Warta prawie 30 mln zł. inwestycja będzie dofinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków PO RYBY 2007 - 2013, a jej zakończenie planowane jest w październiku 2012 r.

Głównym celem rozbudowy jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju a także obsługi statków rybackich oraz  poprawa higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.

Na co dzień w porcie stoi 35 jednostek w głównej mierze należących do rybaków z Kuźnicy. Przed rozbudową było tam tylko jedno utwardzone nabrzeże, więc kutry musiały stać burta w burtę nawet po trzy obok siebie. Inne kutry zmuszone były cumować na kotwicy, co utrudniało pracę rybakom, którzy codziennie transportowali tam ciężki sprzęt czy też wyładowywali złowione ryby.

By zmienić ten stan rzeczy w ramach projektu zaplanowano budowę falochronu południowego o długości 174 m i falochronu wschodniego o długości 110 m oraz wykonanie umocnionego brzegu skarpowego poszerzającego istniejący brzeg o 15 m o długości 154 m. Zwiększy się zatem basen portu o ok. 3,5 ha, a co za tym idzie ilość miejsc postojowych dla łodzi rybackich.

Poprawa warunków pracy nastąpi również dzięki budowie zaplecza sanitarnego przystani, powstanie m.in. budynek socjalno-administracyjny oraz toalety. Na terenie przystani zostanie położona sieć wodociągowa i kanalizacyjnej, a także rozbudowana zostanie sieć energetyczna.

W ramach inwestycji wyremontowane zostanie istniejące nabrzeża postojowo - wyładunkowego na długości 92,4 m. Na projektowanych głowicach falochronów planuje się montaż na stalowym maszcie dodatkowego oznakowania nawigacyjnego.

Basen portu wyznaczony przez dwa nowe falochrony - południowy i wschodni jest już połączony z Zatoką Pucką istniejącym torem wodnym, którego szerokość pozostanie bez zmian. Oba falochrony wprowadzone zostały w głąb Zatoki Puckiej sięgając na odległość  około 220 m. Głębokość basenu przystani wynosi 2,5 m.

Porozumienie w sprawie przyznania środków unijnych na rozbudowę Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy w ramach PO Ryby 2007-2013 podpisano w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni, na początku 2011 r.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dominas  

Kilkadziesiąt milionów złotych przekaże ARiMR na inwestycje na Pomorzu

W takim tempie środki z PO RYBY 2007 - 2013 zostaną zagospodarowane już do 2012 r. ocenił Minister Kazimierz Plocke. Zdjęcia Katarzyna Dominas

Aż 40 milionów złotych dofinansowania otrzymają z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, beneficjenci z województwa pomorskiego, m.in. na inwestycje realizowane w ramach PO RYBY 2007 - 2013. Dzięki takiemu wsparciu, którego udziela ARiMR, zmodernizowana zostanie infrastruktura portowa w Tolkmicku i we Władysławowie. W Łebie i Ustce zrealizowane zostaną inwestycje związane ze ułatwieniem i poprawieniem warunków sprzedaży ryb. Będą też pieniądze na przygotowanie i realizację kampanii promujących spożywanie produktów rybnych. Umowy na dofinansowanie takich działań zostały podpisane jeszcze w czerwcu podczas uroczystej konferencji prasowej przez dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego, Panią Stanisławę Bujanowicz.

Pieniądze z PO RYBY 2007 - 2013 pozwolą na dokończenie, realizowanej przez Urząd Morski w Gdyni, inwestycji w porcie w Tolkmicku, do zmodernizowania została jeszcze jego wschodnia część, oraz na przebudowanie falochronu. We Władysławowie całkowicie zmodernizowana zostanie droga dojazdowa do portu, położona będzie nowa nawierzchnia i wymienione zostaną instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Projekt ten realizowany jest przez władze miasta Władysławowo. Łeba wzbogaci się lokalne centrum pierwszej sprzedaży ryb. W ramach tej inwestycji, realizowanej przez Zrzeszenie Rybaków Morskich, wybudowany zostanie magazyn, chłodnie a także fabryka lodu. Ma to zapewnić dobrą jakość sprzedawanych produktów rybnych i maksymalnie skrócić ich drogę od rybaka do konsumenta. Takie cele przyświecały również Krajowej Radzie Producentów Ryb, która wybuduje w Ustce mroźnie do przechowywania ryb i ich produktów, które nie zostały sprzedane zaraz po połowie. Równie ważne jak inwestycje w modernizację infrastruktury portowej czy wytwarzanie, przechowywanie i sprzedaż produktów rybnych jest promocja ich spożywania. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych dzięki dofinansowaniu ARiMR przeprowadzi ogólnopolską kampanię promującą spożywanie ryb łososiowatych. Ma to sprawić, że wzrośnie wśród społeczeństwa świadomość, iż ryby to źródło wielu witamin i zdrowia, a dzięki temu wzrośnie liczba konsumentów takich produktów.

W krótkim przemówieniu, podczas konferencji towarzyszącej podpisaniu umów o dofinansowanie, Pan Minister Kazimierz Plocke podkreślił, że celem wszystkich tych działań jest zbudowanie stabilnego rynku rybnego. Istotne jest zwiększenie konsumpcji ryb, która w Polsce jest znacząco niższa w porównaniu do Unii Europejskiej. Realizowany jest między innymi program wsparcia finansowego lokalnych grup rybackich na który przeznaczono 1,2 mld zł. Na Pomorzu siedem takich grup skorzystało z takiej pomocy i otrzymało już ponad 300 mln zł wsparcia.

Paweł Wojcieszak, Katarzyna Dominas

Trwają inwestycje w porcie rybackim w Darłowie finansowane przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Statki rybackie przy wyremontowanym nabrzeżu
Zmodernizowane nabrzeże portowe powoli staje się miejscem spotkań mieszkańców Darłowa
Wybudowana ulica Flisacka pozwala na łatwiejszą i szybszą komunikację z portem.

Port w Darłowie od dawna wymagał gruntownej modernizacji. Niestety ani budżet miasta, ani gminy, nie dysponował środkami finansowymi na przeprowadzenie takich inwestycji. Dopiero unijna pomoc oferowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programów operacyjnych dla sektora rybackiego głównie z PO RYBY 2007 - 2013 pozwoliła na ich realizację. Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, podczas podpisywania w maju 2011 r. umowy z ARiMR o przyznanie takiej pomocy zaznaczył, iż bez dofinansowania miasto nie mogłoby sobie pozwolić na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia. Zakres prac jest niezwykle szeroki, obejmuje bowiem modernizację i rozbudowę infrastruktury portowej. Po jej zakończeniu, co nastąpi w grudniu 2012 r., port w Darłowie będzie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego na całym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Całkowity koszt przeprowadzonych inwestycji wyniesie nieco ponad 35 milionów zł. i zostanie całkowicie sfinansowany przez ARiMR w ramach PO RYBY na lata 2007 - 2013. 

Część inwestycji została już zrealizowana. Przebudowano ulicę Flisacką, która zapewnia swobodny dojazd do nabrzeża skarpowego, a także zmodernizowano wewnętrzne drogi w porcie. Połączono również dolną część portu z lokalnymi drogami poprzez budowę ulicy Nadmorskiej, co pozwoliło na znacznie wygodniejszą i szybszą komunikację w porcie. Do prac porządkowych został kupiony miniciągnik wraz z niezbędnym osprzętem, a tor wodny oraz nabrzeża będą kontrolowane przez nabytą niedawno łódź patrolową. Zmodernizowano także nabrzeże portowe oraz place manewrowe.

Efekty inwestycji są doskonale widoczne, ale przed w Zarządem Gminy oraz Portu jest jeszcze dużo do zrobienia. W trakcie budowy znajduje się szereg budynków magazynowo-garażowych wraz z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym, z których już wkrótce będą mogli korzystać rybacy. Do zrobienia pozostało jeszcze przebudowanie sieci elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, a także wyposażenie nowego nabrzeża w pompy pomostowe, które służą do pobierania ścieków i zanieczyszczeń olejowych. Zaplanowano również wybudowanie instalacji do odbioru i magazynowania ścieków sanitarnych oraz wód zęzowych z jednostek pływających. Nabrzeże zostanie wyposażone we własną kontenerową stację paliw.

Miniciągnik pomoże w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na lądzie ..
.. a łódź patrolowa na wodzie
Unowocześniony plac manewrowy w porcie

Autor tekstu: Aleksandra Strojna, Paweł Wojcieszak
Autor zdjęć: Artur Żuchowski

O inwestycji w porcie w Darłowie - więcej

Zakład Przetwórstwo Rybne "Łosoś" sp. z o.o. z Włynkówka skorzystał ze wsparcia z PO RYBY 2007 - 2013

Firmy z sektora rybackiego potrafią sięgać po unijną pomoc. Szczególnie dobrze radzą sobie z tym zakłady przetwarzające ryby. To właśnie dzięki unijnej pomocy, rozdysponowanej m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polska stała się europejską potęgą w tej dziedzinie. Wystarczy spojrzeć na dane - jeszcze siedem lat temu polski przemysł przetwórczy przerabiał 230 tysięcy ton ryb rocznie, teraz zaś dwa razy więcej. Odbiorcami naszych produktów są głównie inne państwa, trafia tam ponad połowa produkcji, a wartość eksportu rośnie o 20% rocznie. Warto w tym miejscu dodać, że tylko w 2010 roku wartość wyeksportowanych towarów osiągnęła 800 milionów euro, najwięcej w całej Europie. Potwierdza to tezę że polskie przetwórstwo ryb to najwyższa europejska półka.

Doskonałym przykładem rozwoju polskich firm z sektora rybackiego jest Zakład Przetwórstwa Rybnego "Łosoś" sp. z o.o. z Włynkówka. Firma ta specjalizuje się w produkcji konserw rybnych. Zarząd przedsiębiorstwa zdecydował się na inwestycje, które zapewnić miały wzrost konkurencyjności zakładu na trudnym i wymagającym rynku europejskim i światowym. Część środków postanowiono pozyskać z PO RYBY 2007 - 2013, wdrażanego m. in. Przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyznanie pomocy, w maju 2010 r. podpisane zostały dwie umowy o dofinansowaniu inwestycji. Dzięki temu kupiono niezbędne maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu wewnętrznego, a także rozbudowano zaplecze magazynowe oraz wyremontowano posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych. W ramach drugiej inwestycji dokonano zakupu maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa i organizacji produkcji konserw rybnych oraz zarządzania gospodarką magazynową. Dofinansowanie z ARiMR obu inwestycji wyniosło ponad 3,8 miliona złotych. Po realizacji tej inwestycji w spółce nastąpi wzrost zatrudnienia o 37 osób. 

Zasady przyznawania pomocy i realizacja wsparcia inwestycji w przetwórstwie i obrocie rybami - otwórz

Pomoc na inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami

 

Tekst: Paweł Wojcieszak
Zdjęcia: Katarzyna Dominas

Firma "Abramczyk" sp. z o.o. zwiększyła zatrudnienie

Firma "Abramczyk" sp. z o.o. z województwa kujawsko-pomorskiego wg. kryteriów UE zaliczana jest do przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od 50 do 250 pracowników, o rocznym obrocie 10-50 mln EURO oraz bilansie zamykającym się kwotą nie większą niż 43 mln EURO). W  ramach środka 2.5  i celu:  wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami zakupiła grunt i dokumentację budowlaną, wybudowała magazyn do składowania produktu (o kubaturze 20 tys.m3) wraz z instalacjami. Wybetonowany został duży plac manewrowy. Zakupiono duży samochód chłodnię. Firma wzbogaciła się o maszyny i urządzenia produkcyjne: dwie maszyny pakujące, linię etykietowania, owijania i ważenia, piłę do cięcia bloków rybnych, urządzenia ważące, wózki widłowe i paletowe. Ważną inwestycją jest oprogramowanie zarządzające produkcją i magazynowaniem. Zainstalowane zostały regały przesuwane o dużej nośności co umożliwiło poprawę procesu magazynowania. 

Magazy do składowania gotowych towarów - z zewnątrz
Magazyn - wewnątrz
Linia do etykietowania, owijania, ważenia oraz przenośnik
Regały przesuwne
Wózek widłowy
Wózek paletowy
Samochód chłodnia

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie rocznej produkcji wyrobów mrożonych do 20 000 ton tj. o 9 tys. ton/rok, produktów przetworzonych czyli gotowych posiłków do 250 ton tj. o 70 ton/rok. Wzrosło zatrudnienie o 25 osób. Zrealizowana inwestycja w znaczący sposób pozwoliła na ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem surowca i gotowego towaru a nowoczesne wyposażenie umożliwia sprawniejsze i bardziej efektywne prowadzenie  firmy.

Zdjęcia z zasobów Firmy "Abramczyk"

 

Magazyn
Samochody dostawcze i rampa magazynowa

"Drob-Fish P.H. Kozieł, Wilczyński" spółka jawna - obniżyła koszty, zwiększyła dochód

W ramach PO "RYBY 2007-2013" i środka 2.5 spółka zajmująca się handlem hurtowym ryb zrealizowała budowę nowoczesnego obiektu magazynowego o powierzchni 1236 m2  z częścią socjalną i placem manewrowym. Budynek wyposażony został w instalacje sanitarne i elektryczne. Zakupiono urządzenia chłodnicze i wózek widłowy. Nabyte zostały trzy samochody ciężarowe typu chłodnia. Spółka zwiększyła zatrudnienie o 2 osoby. Podjęcie projektu  pozwoliło na wzrost sprzedaży ryb. Usprawniło się funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez co obniżyły się koszty jednostkowe i wzrósł dochód. W efekcie firma wzmocniła pozycję  na rynku.  

Zdjęcia z zasobów Firmy "Drob-Fish P.H. Kozieł, Wilczyński" 

Spółka "RYBY" Mielewczyk Jan i Wspólnicy spółka jawna - rozszerza ofertę

Wejście do nowej siedziby
Wejście do części socjalnej budynku. Centrala wentylacyjna
Hale składowe i produkcyjne i samochody

Spółka "Ryby" zaliczana jest do kategorii przedsiębiorstw małych  (posiadających roczny obrót i bilans od 2 do 10 mln Euro oraz zatrudnienie 11-50 pracowników). Głównym celem zakładu był wzrost potencjału produkcyjnego przetwórstwa ryb. Zrealizowano projekt o wartości brutto ok. 4,9 mln zł. Aby do tego doprowadzić wybudowany został obiekt. Powstały pomieszczenia socjalne dla pracowników. Zmodernizowano wyposażenie firmy. Pojawiła się nowa linia produkcyjna. Produkcja obejmuje obróbkę ryb świeżych, mrożonych i wędzonych. W magazynie składowane są ryby gotowe do handlu. W wyniku realizacji operacji firma zwiększyła produkcję wyrobów świeżych o ponad 162 tony/rok, wyrobów mrożonych o 1,0 tys. ton/rok a wędzonych o  270 ton/rok. Wzrosło zatrudnienie o 12 osób. W konsekwecji wszystkich działań udało się osiągnąć strategiczny cel - wzrost produkcji.

Komory wędzarnicze
Produkty gotowe do wyjazdu z komory
Szafa do mrożenia surowca
Linia produkcyja

Zdjęcia z zasobów Spółki "RYBY" Mielewczyk Jan i Wspólnicy Sp.j. 

 

Modernizacja oraz unowocześnienie systemów technologicznych w zakładzie WILBO S.A.

Firma WILBO SA skorzystała z dofinansowania w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 i  środka 2.5. W ramach w/w środka przeprowadziła modernizację budynków produkcyjnych i infrastruktury. Zakupiła i zainstalowała urządzenia bezpośrednio związane z przetwórstwem ryb takie jak: system odzyskiwania ciepła, system chłodniczy, użądzenia ważące i dozujące, tunel mrożący - Tempofrost, czytnik kodów kreskowych. Zmodernizowano szafy zamrażalnicze, rozmrażacz parowy. W zakładzie poprawiły się warunki  bezpieczeństwa i higieny pracy. Zainstalowano urządzenia wentylacyjne i klimatyzację. Usprawniono transport wewnętrzny. Wg obowiązującej kwalifikacji firma zaliczana jest do przedsiębiorstw zatrudniających od 251 do 750 osób i obrocie stanowiącym równowartość od 50 do 200 mln Euro rocznie, co przekłada się na procent stopy refinansowania inwestycji.

System chłodniczy
System odzyskiwania ciepła
System sprężonego powietrza
System ważąco-dozujący
Rozmrażacz parowy

Efekty operacji to przede wszytkim zwiększenie produkcji wyrobów świeżych o ponad 300 ton/rok a produktów zamrożonych o 190 ton/rok. Zwiększone zostało zatrudnienie o 10 osób. Obniżono koszty produkcji: energii elektrycznej, wody, ciepła, logistyki, napraw instalacji chłodniczej. Polepszyły się warunków socjalne, sanitarne i bhp.  

Urządzenia transportu technologicznego
Szafy zamrażalnicze
System ważący i dozujący
Czytnik kodów kreskowych

Zdjęcia z zasobów Zakładu WILBO S.A.

 

Spółka Fish Food wybudowała nowy zakład przetwórczy

Fish Food sp. z o.o.  z woj. łódzkiego zrealizowała inwestycje polegające na budowie od podstaw nowego zakładu przetwórstwa ryb o całkowitej powierzchni zabudowy 3 467 m2 w tym  hali produkcyjnej 2 969 m2.  Głównym profilem będzie  produkcja o różnych smakach  konserw i marynat rybnych - wytwarzanych ze śledzi.  Stworzone zdolności produkcyjne dla tego asortymentu wynosić będą 2 500 ton/rok. Zakład będzie zatrudniał 82 osoby. Konserwy rybne będą pakowane w łatwo otwierane opakowania aluminiowe (RP) oraz w innowacyjne opakowania z platynką typu IPIL. W produkcji wyrobów marynowanych zostaną zastosowane również innowacyjne opakowania plastikowe z tzw. folią barierową zamykane próżniowo pozwalając na całkowite pominięcie środków konserwujących z zachowaniem odpowiedniego okresu przydatności do spożycia.
 Zakład uzyskał  pozwolenie budowlane na użytkowanie.  W oparciu o plan technologiczny zakładu oraz wdrożony system HACCP obejmujący dobrą praktykę produkcyjną (GMP) i dobrą praktykę higieniczną (GHP) Państwowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi zatwierdził zakład w zakresie przetwórstwa ryb morskich i nadał weterynaryjny numer identyfikacyjny.
Projekt został zrealizowany w ramach Osi priorytetowej 2 - "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" Środek 2.5 -  "Inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami".

Zasady przyznawania pomocy i realizacja wsparcia inwestycji w przetwórstwie i obrocie rybami - otwórz

Tekst: Jerzy Dmochowski, zdjęcia: Iwona Domagała Prezes Spółki Fish Food

Linia do pakowania marynat rybnych
Zamykarka słoików
Homogenizator
Rampa rozładunkowa surowca.

Efekty wdrażanych inwestycji w zakresie rybołówstwa śródlądowego

Rybołówstwo śródlądowe obejmuje gospodarkę rybacką prowadzaną w naturalnych śródlądowych wodach powierzchniowych i zbiornikach zaporowych oraz chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach i innych urządzeniach technicznych. Większość produkcji konsumpcyjnych ryb słodkowodnych pochodzi z chowu stawowego (pstrąg i karp) natomiast około 1/3 stanowią odłowy ryb z wód naturalnych (zawodowe połowy jeziorowe i wędkarskie). Niemalże wszystkie jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe i potoki należą zgodnie z ustawą Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póż zm.) do śródlądowych wód płynących i stanowią własność Skarbu Państwa.

Polskie prawo przewiduje, że połowu ryb w wodach powierzchniowych w celach zarobkowych lub rekreacyjnych, dokonywać mogą jedynie osoby i podmioty do tego uprawnione. Użytkownicy rybaccy wyłaniani są w konkursach ofert organizowanych przez dyrektorów Regionalnych Zarządu Gospodarki Wodnej. Oceniana jest złożona oferta, z uwzględnieniem doświadczenia oferenta, wartości deklarowanych zarybień oraz zgodności oferty z operatem rybackim danego obwodu rybackiego. Następnie zawierane są umowy cywilnoprawne wiążące uprawnionych do rybactwa i dyrektorów RZGW.

O pomoc w ramach środka 2.4 Rybołówstwo śródlądowe mogli się ubiegać się władający wodami w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i usytuowanych na rzekach, zbiornikach zaporowych, jeziorach i potokach.

Zrealizowane projekty stanowią kwotę ok. 10 mln zł Największy udział mają inwestycje związane z miejscami wyładunku i przystani - ok. 5,5 mln zł. Polegały one np. na budowie zaplecza socjalnego dla osób pracujących w miejscach wyładunku ryb, modernizacji czy wyposażeniu magazynu dla ryb.

W gospodarstwach kupowano wytwornice do lodu, dzięki którym, tzw. lodownie można było przeznaczyć na magazyn czy zaplecze socjalne dla osób pracujących w gospodarstwie. Przedsięwzięcia związane były również z zakupem specjalistycznych zestawów do transportu ryb, w tym samochodów ciężarowych oraz basenów izotermicznych, które wraz z instalacją do natleniania wody w sposób znaczący poprawią warunki transportu żywych ryb.

Nowa węgornia w Sypitkach służy do połowu węgorzy spływających po wieloletnim okresie żerowania w wodach śródlądowych

Dzięki zarybieniom połowy ryb wielu cennych gatunków są ciągle możliwe (sielawa, sieja, węgorz, certa, łosoś, troć wędrowna). Zwiększony popyt na materiał zarybieniowy przyczynia się do zróżnicowania asortymentu i wzrostu produkcji ryb w gospodarstwach hodowlanych, a także do rozwoju całego sektora rybackiego w Polsce.

Tekst: Wiesława Bakanowska; Zdjęcia: Andrzej Abramczyk

 

Innowacyjne rozwiązania w firmie Paula Trans

Rozbudowa istniejącej infrastruktury przetwórczej w Paula Trans sp. z o.o. (woj. pomorskie), dotyczyła dobudowy hali produkcyjnej, zakupu: tuneli  do zamrażania surowca z możliwością jego sortowania oraz pakowania, pomp do transportu  ryb z naczepy cysterny ze zbiornikami magazynującymi, pięciu  zestawów specjalistycznych samochodów ciężarowych, budowy wieży elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW. Realizacja operacji  pozwoliła  zwiększyć zdolności produkcyjne produktów mrożonych w spółce z dotychczasowych 7 500 ton do 12 5 00 ton tj. o 66,6% wpływając na wzrost przychodów.
Nowoczesny zamrażalniczy tunel spiralny umożliwi  zamrażanie szerszego niż dotychczas asortymentu ryb bałtyckich: flądra, dorsz, łosoś w całości  lub w postaci filetu wraz z podwójnym glazurowaniem. Sortownica zapewni sortowanie surowca na poszczególne klasy, sorty, kalibry  przed zamrożeniem wg zapotrzebowania odbiorców. Komora rozmrażalnicza (defroster) pozwoli na podaż produktów rybnych po sezonie połowowym. Naczepy cysterny będą stosowane do transportu surowca w środowisku wody morskiej z kutra rybackiego do zakładu beneficjenta. To rozwiązanie stwarza nieprzerwany łańcuch kontroli temperatury surowca. Nowatorskim rozwiązaniem zabezpieczenia potrzeb energetycznych zakładu  była  w tej operacji budowa elektrowni wiatrowej zapewniająca przedsiębiorstwu niezbędną ilość własnej energii elektrycznej. Wsparcie realizacji tego zadania inwestycyjnego  środkami Programu Operacyjnego "RYBY 2007-2013" było możliwe po nowelizacji w maju 2010r. rozporządzenia MRiRW z 7 września 2009r. umożliwiającego dofinansowanie inwestycji w alternatywne źródła energii. Inwestycja spełnia wymagania środka 2.5 "Inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami", spółka posiada pozytywne opinie sanitarne zatwierdzone przez PPLW, decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowej, koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Zasady przyznawania pomocy i realizacja wsparcia inwestycji w przetwórstwie i obrocie rybami - otwórz

Tekst: Jerzy Dmochowski, zdjęcia dostarczyła Paula-Trans spółka z o.o.

Rozbudowa hali produkcyjnej
Komora rozmrażalnicza (defroster)
Tunel zamrażalniczy
Elektrownia wiatrowa

Firma SONA rozbudowuje się

Modernizacja Zakładu Przetwórstwa Ryb Firmy SONA sp. z o.o.- woj. śląskie  objęła: rozbudowę dwupoziomowej hali produkcyjnej i magazynowej połączonej funkcjonalnie z istniejącym zakładem przetwórstwa ryb. Wykonano roboty budowlane,  instalacyjne, zakupiono urządzenia bezpośrednio związane z przetwórstwem ryb. Zorganizowano ciąg technologiczny produkcji przetworów rybnych wędzonych, pakowanych próżniowo, chłodzonych i mrożonych. Zwiększono  produkcję wyrobów gotowych o 300 ton/rok  i  zatrudnienie o 20 osób.
Projekt został zrealizowany w ramach Osi priorytetowej 2 - "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" Środek 2.5 -  "Inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami".

Zasady przyznawania pomocy i realizacja wsparcia inwestycji w przetwórstwie i obrocie rybami - otwórz

Tekst: Jerzy Dmochowski, zdjęcia dostarczyła SONA sp. z o.o.

Nowy budynek produkcyjno-magazynowy
Nowoczesna hala jest
wizytówką zakladu produkcyjnego
Wydajne linie pakujące zapewniają wzrost produkcji

W ciągu roku spółka Stanpol zwiększy produkcję o blisko tysiąc ton

Dzięki wsparciu z PO RYBY 2007 - 2013 wzrośnie potencjał przetwórczy spółki Stanpol sp. z o.o. ponieważ kupione zostaną nowe urządzenia dla zakładu produkcyjnego nr 3, co pozwoli to przystosować go do przerobu łososia. W ramach tej operacji firma zakupiła i zamontowała: agregat chłodniczy wraz z osprzętem, sprężarkę śrubową, urządzenie do usuwania ości, maszynę do odskórowywania,  filetowania, krajalnicę do łososia, rolową maszynę pakującą z oprzyrządowaniem, nastrzykiwarkę, krajalnicę porcjującą, wagę. Ponadto  spółka wdrożyła i poddała certyfikacji dwa systemy jakości: International Food Standard oraz Global Standard  Food. (certyfikaty te  skierowane są do producentów żywności szczególnie zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikaty jako własną weryfikację dostawców).
W wyniku realizacji tej operacji  spółka wprowadzi  nowe  produkty na bazie dostaw łososia świeżego i wędzonego: filety z łososia hodowlanego, norweskiego Z/S, B/S, PBO świeże chłodzone, mrożone, świeże vacum, mrożone vacum oraz porcje i plastry z  łososia norweskiego wędzonego.
Spółka zwiększy produkcję wyrobów świeżych o 622 tony/rok, mrożonych o 310 ton, wędzonych o 20 ton. 
Projekt został zrealizowany w ramach Osi priorytetowej 2 - "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" Środek 2.5 -  "Inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami".

Zasady przyznawania pomocy i realizacja wsparcia inwestycji w przetwórstwie i obrocie rybami - otwórz

Tekst: Jerzy Dmochowski, zdjęcia dostarczyła Stanpol sp. z o.o.

Sprężarka śrubowa
Porcjomat
Linia pakująca
Przygotowanie surowca do produkcji
Z taśmy wychodzą gotowe filety z łososia,
wystarczy je tylko zapakować

Pieniądze z PO RYBY 2007 - 2013 wspierają inwestycje w ochronę środowiska naturalnego

Styropaktor, zdjęcie Piotr Więcek - Almar.
Prasa do odwadniania osadów systemu MONOBEL. Zdjęcia Sylwia Witczańska - Prezes Zarządu RYBAK S.A

Z pieniędzy na "Inwestycje w przetwórstwo i obrót rybami" (Środek 2.5) realizowane są również projekty, które mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych na środowisko naturalne. Dzięki takiemu wsparciu zrealizowane zostały następujące inwestycje: wybudowano  jedną oczyszczalnię mechaniczno-chemiczno-biologiczną (woj. pomorskie),  jedną podczyszczalnię ścieków (woj. pomorskie), jedną podczyszczalnię ścieków zmodernizowano (woj. wielkopolskie), zakupiono i zainstalowano prasę do odwadniania osadów poprodukcyjnych (woj. zachodniopomorskie), zakupiono styropaktor do utylizacji opakowań styropianowych będących odpadem po przyjęciu surowca do produkcji. Ponadto w dziewięciu  projektach, które prowadzą do wzrostu wydajności i jakości wytwarzania produktów rybnych i obrotu tymi produktami, wykonano równocześnie inwestycyjne zmniejszające negatywne oddziaływania zakładów przetwórczych na środowisko naturalne.
Firma Almar sp. z o.o. woj. pomorskie kupiła styropaktor do recyklingu styropianowych opakowań po rybach, wyposażony we wstępny zespół rozdrabniający i prasę do styropianu. Przed realizacją tej inwesycji opakowania styropianowe były uciążliwym  odpadem produkcyjnym, zajmując znaczne powierzchnie  magazynowe generując dodatkowe koszty. Po kupieniu styropaktoru styropianowe pudełka jednorazowego użytku są utylizowane i dzięki temu zmniejszyła się powierzchnia magazynowa, niższe są także koszty zagospodarowania w tym przechowywania, wywozu odpadów oraz podniosły się standardy ochrony środowiska.  Wnioskodawca uzyskał pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii  oraz Urzędu Gminy o tej inwestycji.
Firma RYBAK S.A., która zajmuje się wstępnym przetwórstwem ryb bałtyckich zainwestowała w prasę do odwadniania osadów systemu MONOBEL. Przedsiębiorstwo to zajmuje się produkcją filetów, tusz ze śledzia, flądry oraz dorsza. Zainstalowane urządzenie pozwala na maksymalne odsączenie wody z osadu ścieków przemysłowych, którego odbiór przez firmy utylizujące nie stwarza problemu zagospodarowania i zagrożenia dla środowiska. Odsączona woda uzyskuje normy umożliwiające jej odbiór przez gminną sieć kanalizacyjną. W skład prasy wchodzi zespół przygotowania i dozowania polielektolitu, śrubowa pompa osadu, sprężarka, zbiornik pośredni. 

Zasady przyznawania pomocy i realizacja wsparcia inwestycji w przetwórstwie i obrocie rybami - otwórz

Tekst: Jerzy Dmochowski

Kto myśli, że z pomocy w ramach PO RYBY 2007 - 2013 korzystają jedynie mieszkańcy województw nadmorskich i firmy związane z przetwórstwem ryb, ten jest w błędzie. Udowadnia to ponad wszelką wątpliwość Pani Aneta Męcina z województwa łódzkiego. Kupiła on dzięki dofinansowaniu w ramach środka "Chów i hodowla ryb" ciągnik i teraz prace związane z modernizacją stawu hodowlanego, pójdą znacznie szybciej. 
Autor zdjęć - Michał Rutkowski , zastępca Kierownika biura powiatowego w Skierniewicach

Staw hodowlany leży tuż obok gospodarstwa pani Anety
Nowy ciągnik znacznie ułatwi pracę

Gospodarstwo rybne Janusza Cielenia z województwa dolnośląskiego jest kolejnym przykładem korzystania ze wsparcia w ramach PO RYBY 2007 - 2013 beneficjentów z terenów nie sąsiadujących z naturalnymi akwenami. Pan Janusz zmodernizował swoje gospodarstwo hodowlane ze środka 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb. Gospodarstwo uniezależniło się od usług zewnętrznych poprzez zakup nowego sprzętu.

Beneficjent dumnie nosi czapkę z LOGO ARiMR

 

Z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" skorzystał także Mariusz Buszyński z Cieszkowa w woj. dolnośląskim. Złożył wniosek o dofinansowanie w ramach środka 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb i otrzymał pomoc z ARiMR  na  zakup samochodu ciężarowego komplementarnego z trzema zbiornikami o pokaźnej pojemności.  Głównym kierunkiem działalności przedsiębiorstwa beneficjenta jest hodowla karpia. Własny transport pozwolił na uniezależnienie się od zewnętrznych kosztownych usług.

                                              Samochód ciężarowy z dużymi zbiornikami na świeże ryby

 

Inwestycje z PO RYBY 2007 - 2013 w chów i hodowlę ryb

Zabudowane samochody dostawcze do transportu żywych ryb kupione dzięki dofinansowaniu z ARiMR - Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Tarnowo, woj. wielkopolskie, gm. Szydłowo

Znaczące wsparcie finansowe z unijnych funduszy uzyskała branża rybacka, w tym również rybactwo śródlądowe, obejmujące chów i hodowlę organizmów wodnych. Realizacja przez Agencję Restruktturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" umożliwiła hodowcom modernizację, rozbudowę lub remont funkcjonujących  gospodarstw rybackich, a także budowę nowych obiektów chowu i hodowli ryb.
Właściciele oraz dzierżawcy stawów karpiowych i pstrągowych w ramach unijnego współfinansowania otrzymali możliwość zakupu środków transportu wewnętrznego i  zewnętrznego wraz ze specjalistyczną zabudową (basenami czy chłodniami) do przewozu ryb, w celu zachowania jakości produktów rybnych, poprawy warunków sanitarnych i sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku.

Kupione, dzięki wsparciu ARiMR, specjalistyczne zestawy do transportu ryb, w tym samochody ciężarowe oraz baseny izotermiczne wraz z instalacją do natleniania wody wpływają w sposób znaczący na poprawę warunków transportu żywych ryb, a w konsekwencji na kondycję i  jakość produktu dostarczanego do handlu. Ryby nie są narażone na skaleczenia, mają odpowiednią temperaturę wody w czasie transportu oraz odpowiednie natlenienie.

Unijne środki finansowe zostały również przeznaczone na zakup sprzętu i urządzeń do odłowu ryb ze stawów, takich jak sortowni służących do podziału ryb na gatunki, sortymenty i klasy jakości, basenów i sadzów do przetrzymywania ryb, płuczek do okresowego przetrzymywania ryb w wodzie dla odpoczynku i odpicia, przenośnych czy stałych odłówek do odłowu narybku karpia, pomp do napełniania basenów transportowych oraz urządzeń natleniających.

Sortownica do ryb, baseny rotacyjne, Gospodarstwo Rybackie Pstrąg
system napowietrzania i Tarnowo, woj. wielkopolskie,
natleniania wody do hodowli- gm. Szydłowo
Basen do podchowu pstrąga we wczesnym okresie narybkowym - Gospodarstwo
Systemem pneumatycznego karmienia ryb łososiowatych - Ośrodek hodowlany
 

System karmienia mechanicznego pozwoli zoptymalizować proces karmienia ryb w stawach. Dzięki jego zastosowaniu w chowie i hodowli ryb ograniczy się koszty pracy ludzkiej i zużycia paszy, a dodatkowym pozytywnym efektem będzie większa efektywność w wykorzystaniu paszy przez ryby. Zakup pneumatycznego karmienia ryb stanowi idealne uzupełnienie posiadanego wyposażenia, dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie produkcji na znacznie wyższym poziomie pod kątem wydajności oraz efektywności osiąganych  wyników.

Przykład instalacji natleniającej zastosowanej Wejherowo gm. Rumia.
w hodowli pstrąga - woj. pomorskie powiat

Główne korzyści z przeprowadzonych inwestycji to uzyskanie proekologicznego charakteru gospodarstwa, stworzenie nowoczesnego zaplecza produkcyjnego, możliwość nowatorskich technologii i rozwiązań w produkcji ryb oraz podniesienia efektywności i jakości produktów.

Dzięki pomocy finansowej otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gospodarstwa rybackie poprawiły jakość chowu i hodowli ryb, a także podniosły efektywność wykorzystania dostępnych zasobów wodnych. Nie bez znaczenia jest poprawa warunków pracy, warunków weterynaryjnych, a także zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, co jest zgodne z priorytetami wyznaczonymi w strategii rozwoju rybołówstwa na lata 2007-2013. W gospodarstwach rybackich coraz częściej wdraża się szereg nowoczesnych technik i technologii chowu i hodowli najbardziej poszukiwanych gatunków ryb na rynku, zarówno do celów konsumpcyjnych jak i zarybieniowych. Właściciele tych gospodarstw stanowią ważną grupę użytkowników, których oddziaływanie ma duże znaczenie dla rozwoju różnorodności biologicznej chowu i hodowli, gospodarowania wodą i zachowania wartości przyrodniczych tak ważnych z punktu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju rybactwa.

Oddziały Regionalne ARiMR w całym kraju przyjęły blisko 500 wniosków o dofinansowanie na inwestycje w zakresie chowu i hodowli ryb, przy czym wartość złożonych wniosków dwukrotnie przekracza dostępny limit finansowy (ok. 201 mln zł ). Wiele inwestycji już się zakończyło, pozostałe są w trakcie realizacji.

Na tak duże zainteresowanie ze strony gospodarstw rybackich niewątpliwie wpłynęła wysokość dofinansowania, która w Programie Operacyjnym RYBY na lata 2007-2013 może  osiągnąć 60% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Poza tym dużym udogodnieniem jest możliwość uzyskania zaliczki na realizowane projekty.

Opracowała: Wiesława Bakanowska

Inwestycje w kołobrzeskim porcie z dofinansowaniem z ARiMR

Powołany do życia w 1999 roku Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. od wielu lat udowadnia, że dzięki środkom pozyskiwanym z Unii Europejskiej naprawdę można dużo zmienić na lepsze.

ZPM Kołobrzeg w imieniu gminy zarządza gruntami portowymi, a także utrzymuje i modernizuje obecną infrastrukturę. Dodatkowo programuje rozwój i pozyskiwanie gruntów dla potrzeb portowych, przygotowuje tereny oraz infrastrukturę dla inwestorów prowadzących działalność eksploatacyjną, uzyskując dochody z opłat portowych i dzierżaw. Świadczy także usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów, ustanawia i pobiera opłaty portowe.

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji przedsięwzięć przy pomocy środków przedakcesyjnych PHARE CBC czy też INTERREG IIIA okazało się bezcenne w późniejszych latach, gdy do Polski szerokim strumieniem napłynęła unijna pomoc. Jedną z instytucji, odpowiedzialnych za jej dystrybucję jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2004 - 2006 ARiMR udzielała dofinansowania ZPM Kołobrzeg w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb". Wtedy przeprowadzono prace mające na celu kompleksową modernizację portu rybackiego w Kołobrzegu, przebudowano nabrzeże postojowe i skarpowe, wybudowano sieci energetyczne, wodno - kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe. Powstały również obiekty budowlane poprawiające dotychczasowe warunki prowadzenia pierwszej sprzedaży ryb i zapewniające zaplecze socjalne i magazynowe dla rybaków. Port w Kołobrzegu z miesiąca na miesiąc zmieniał swoje oblicze i stawał się coraz piękniejszy, a co najważniejsze bardziej funkcjonalny i przyjazny środowisku.

Wraz z wejściem w życie nowego Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", pojawiła się szansa na kolejne inwestycje. ZPM Kołobrzeg zwrócił się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o dofinansowanie ich w ramach środka 3.3 "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach". Po pozytywnej weryfikacji takiego wniosku i podpisaniu umowy z ARiMR rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia. Dotychczas ukończono już 6 inwestycji.

więcej

W Mechelinkach powstanie przystań rybacka sfinansowana ze środków PO RYBY 2007 - 2013

Podpisanie umowy, od lewej: Dyrektor POR Stanisława Bujanowicz, Kierownik BWI Waldemar Mik, Skarbnik Gminy Barbara Stanisławska, Wójt Gminy Jerzy Włudzik, Sekretarz Stanu w MRiRW Kaziemierz Plocke
Unijne pieniądze to szansa na rozwój, także lokalnych społeczności - mówiła dyrektora POR Stanisława Bujanowicz
Większość mieszkańców Gminy Kosakowo utrzymuje się z rybołówstwa

15 lipca br. w Mechelinkach w woj. pomorskim, odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą Kosakowo, o zagospodarowaniu przystani rybackiej w Mechelinkach. Inwestycja ta zostanie sfinansowana w ramach środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach z programu PO RYBY 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 14,5 mln zł.
Budowa przystani rybackiej w Mechelinkach rozpocznie się już jesienią bieżącego roku, a termin jej zakończenia przewidywany jest na grudzień 2012 r.

W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejących boksów, demontaż starych wciągarek, budowę ośmiu budynków: warsztatowo - socjalnego, sprzedaży bezpośredniej, pięciu boksów dla rybaków oraz wędzarni, a także budowę pomostu żelbetowo - stalowego, montaż pomostów pływających, odcinka wału przeciwsztormowego  wraz z przejazdem łodzi przez wał oraz budowę sieci i instalacji.

Rybołówstwo przybrzeżne w Mechelinkach prowadzone jest od pokoleń i stanowi główne źródło utrzymania większości mieszkańców Gminy Kosakowo, nic więc dziwnego, że uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu rozbudowy portu odbyło się w obecności wielu mieszkańców tej urokliwej nadmorskiej miejscowości. Realizacja tej inwestycji, poza ułatwieniami dla rybaków i armatorów, podniesie także walor turystyczny gminy Kosakowo. Z wieloletnich obserwacji wynika bowiem, że działalność połowowa, którą parają się mieszkańcy tej gminy, stanowi nietuzinkową atrakcję dla odwiedzających te tereny.

W uroczystości podpisania umowy o dofinansowaniu wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Stanisława Bujanowicz oraz przedstawiciele władz Gminy Kosakowo - Przewodniczący Rady Gminy  Marek Mirek,  Wójt Jerzy Włudzik oraz Skarbnik Gminy  Barbara Stanisławska, a także Starosta Pucki Wojciech Dettlaff, Radni powiatowi i gminni oraz Radni i Sołtysi Gminy Kosakowo.

Wójt Gminy Kosakowo, Jerzy Włudzik serdecznie podziękował Kazimierzowi Plocke oraz  Stanisławie Bujanowicz za pomoc w realizacji projektu.

Tekst: Ewa Sławnicka-Pecio, Anna Białk
Zdjęcia dzięki uprzejmości pracowników gminy Kosakowo