Zrealizowane_płatności_obszarowe

Od 2004 r. czyli od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ARiMR wypłaciła łącznie w ramach dopłat

bezpośrednich 207,3 mld zł