M.19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- M.19.4 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji