M 6.5. Płatności dla rolników przekazujacych małe gospodarstwa