M 6.4. Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych.