M 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej