M 20. Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich