M 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- M 19.3 Wdrażanie projektów współpracy