Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Wnioski o przyznanie pomocy można było składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Informacje na temat typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych - otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna - otwórz

Typ operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - otwórz dokumenty aplikacyjne