Ankieta dla rolników gospodarujących na terenach OSN

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy prośbę firmy MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie:

W okresie marzec-czerwiec 2016 r. firma MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, przeprowadzi na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietę wśród rolników prowadzących działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Na podstawie tych ankiet opracowany zostanie raportu dla Komisji Europejskiej dotyczący trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę

www:http://ankieta.azotany.mggp.com.pl

Wypełniając Ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie:

https://azotany.mggp.com.pl

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.