Efekty unijnej pomocy udzielonej w ramach działań PROW 2014-2020 delegowanych do samorządów województw

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

Część środków finansowych dostępnych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest wdrażana przez samorządy województw. Ogłaszają one terminy naborów wniosków, przyjmują dokumenty i dokonują ich oceny, a po pozytywnej weryfikacji podpisują z beneficjentami umowy o przyznaniu wsparcia. Następnie przyjmują wnioski o wypłatę płatności, a po pozytywnej weryfikacji przekazują je do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypłaca beneficjentom należne im pieniądze. Przekazane przez ARiMR środki przekładają się na kilometry wybudowanych czy przebudowanych dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, na nowe lub zmodernizowane targowiska czy obiekty publiczne służące lokalnej społeczności. Pieniądze z PROW 2014 - 2020 rozdzielane przez ARiMR pomagają również w przeprowadzaniu scalania gruntów rolnych oraz wspierają rozwój lokalnych społeczności.

Efekty unijnej pomocy udzielonej w ramach działań PROW 2014-2020 delegowanych do samorządów województw:

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - otwórz

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - otwórz

Gospodarka wodno-ściekowa - otwórz

Scalanie gruntów - otwórz

Odnowa i rozwój wsi - otwórz

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - otwórz

Ważne linki - otwórz