UWAGA: Zmiana terminu składania wniosków.

 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020:

  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 - otwórz

 • Aplikacja do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej - otwórz
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz
 • Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz wersja pierwotna
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz wersja pierwotna
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej i siedliskowej - otwórz wersja ulepszona

Eksperci przyrodniczy przy sporządzaniu dokumentacji przyrodniczej mogą korzystać zarówno z wersji pierwotnej jak i z wersji ulepszonej tych formularzy.