Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór w 2017 r.

Komunikat Prezesa ARiMR dotyczący kolejności przysługiwania pomocy wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 30 października - 28 grudnia 2017 r., stosownie do § 9 ust. 3 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284), zostanie zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Agencję do dnia 4 kwietnia 2018 r.