Nabór w 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne:
1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Tabela przedstawiająca punktację dot. rozdrobnienia agrarnego - otwórz

2.  Wniosek o przyznanie płatności z załącznikami:

  • Format xls - otwórz
  • Format pdf - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności - otwórz

3. MŚP

  • Zasady wypełniania "Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa" - otwórz
  • Poradnik dotyczący definicji MŚP - otwórz

4. Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Wzór umowy o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Szczegółowe informacje dotyczące działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - otwórz

.