Wnioski do pobrania

 

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

  • Formularz wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz
  • Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia na działkach ewidencyjnych (załącznik obowiązkowy) -  otwórz
  • Dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych  - otwórz
  • Dodatkowa 3 strona wniosku – tabela nr VII Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2015 roku.