Przeniesienie własności gruntów - otwórz

Rozwiązanie albo przekształcenie rolnika - otwórz

Śmierć rolnika albo zapis windykacyjny - otwórz

Wypłata pomocy na zalesienie - otwórz

Wnioski transferowe dla wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na rok 2019

 Symbol formularza W-4/396

Wniosek na rok o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej lub kolejnej premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Symbol formularza W-5/396

Wniosek o wypłatę premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Oświadczenie przejmującego o kontynuowaniu zobowiązania - otwórz