Zasady ubiegania się o przyznanie premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej w 2021 r.

Nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do 17 czerwca.

Informacja dotycząca zasad przyznawania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w 2021 r. - otwórz

Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną - otwórz

Zasady składania wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie i wypłatę pomocy w przypadku przekazania gruntów objętych wnioskiem - otwórz

Zmniejszenia premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej - otwórz

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji za rok 2021 w sprawie przyznania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) – otwórz

Stawki płatności - otwórz

Akty prawne - otwórz